<< poprzednia strona
05.03.2010
Klucz punktowania z Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM 2010

Wczoraj uczniowie klas szóstych napisali z naszym wydawnictwem próbny sprawdzian szóstoklasisty. Klucz punktowania umieścimy na stronie www.sprawdzian.operon.pl około godziny 15.00.

Tegoroczny arkusz składał się z 24 zadań – 20 zadań zamkniętych i 4 otwartych. Motywem przewodnim sprawdzianu była czekolada. Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wyboru wielokrotnego (uczeń wskazywał w nich jedną odpowiedź spośród podanych). Każde zadanie zamknięte sprawdzało jedną umiejętność i można było za nie uzyskać 1 punkt. Uczniowie musieli wyszukać informacje zawarte we fragmentach książek: „Świat czekolady” Valerie Barrett oraz „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla, a także wykonać zadania dotyczące wiersza Danuty Wawiłow „Zapach czekolady”. Ponadto zadaniami zamkniętymi sprawdzano różne umiejętności: m.in. umieszczania daty w przedziale czasowym, wykonywania obliczeń dotyczących czasu i wagi, porównywania liczb oraz wskazywania źródła informacji (słownika, encyklopedii).

Z czterech zadań otwartych dwa sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z matematyki (wykonywania obliczeń dotyczących wagi i pieniędzy), a dwa pozostałe umiejętność pisania. Uczniowie mieli napisać zaproszenie na obchody Święta Czekolady oraz list, w którym opowiedzą o tej imprezie.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Za test mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.Attribute Type Value
node_id string 3864
parent_node_id string 20017
main_node_id string 3864
contentobject_id string 3982
contentobject_version string 9
contentobject_is_published string 1
depth string 3
sort_field string 1
sort_order string 1
priority string 0
modified_subnode string 1402296927
path_string string '/1/2/20017/3864/'
path_identification_string string 'aktualnosci2/klucz_punktowania_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty_z_operonem_2010'
remote_id string 'dba4f2ecf63a6052702d2c9f4958a6be'
is_hidden string 0
is_invisible string 0
name string 'Klucz punktowania z Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM 2010'
data_map array Array(8)
object object[eZContentObject] Object
subtree array Array(0)
children array Array(0)
children_count string 0
view_count integer 0
contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
sort_array array Array(1)
can_read boolean true
can_pdf boolean false
can_create boolean false
can_edit boolean false
can_hide boolean false
can_remove boolean false
can_move boolean false
can_move_from boolean false
can_add_location boolean false
can_remove_location boolean false
can_view_embed boolean false
is_main boolean true
creator object[eZContentObject] Object
path_with_names string 'aktualnosci/klucz_punktowania_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty_z_operonem_2010'
path array Array(2)
path_array array Array(4)
parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
url string 'aktualnosci/klucz_punktowania_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty_z_operonem_2010'
url_alias string 'aktualnosci/klucz_punktowania_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty_z_operonem_2010'
class_identifier string 'news'
class_name string 'News'
hidden_invisible_string string '-/-'
hidden_status_string string 'Widoczny'
classes_js_array string '[{"classID":93,"name":"Ankieta - rewitalizacja 1"},{"classID":94,"name":"Ankieta - rewitalizacja 2"},{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":127,"name":"Artyku\u0142 Flow"},{"classID":130,"name":"Artyku\u0142 konsultanta"},{"classID":35,"name":"Artyku\u0142 prasowy"},{"classID":81,"name":"Bezp\u0142atne atlasy 2010"},{"classID":123,"name":"Bohater Nowych Medi\u00f3w"},{"classID":126,"name":"Boks cenowy z ofert\u0105"},{"classID":96,"name":"Debata zg\u0142oszenie"},{"classID":110,"name":"Deklaracja doradztwo zawodowe 2012"},{"classID":111,"name":"Deklaracja Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna 2012"},{"classID":78,"name":"Deklaracja uczestnictwa w programie Egzamin gimnazjalny z OPERONEM 2010"},{"classID":77,"name":"Deklaracja uczestnictwa w programie Matura z OPERONEM 2010"},{"classID":12,"name":"File"},{"classID":104,"name":"Film"},{"classID":76,"name":"Flash extended"},{"classID":69,"name":"FLV video remote"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":79,"name":"Folder deklaracja chc\u0119 si\u0119 zapozna\u0107 2010"},{"classID":74,"name":"Folder deklaracja CZP"},{"classID":107,"name":"Folder deklaracja kalendarz 2012"},{"classID":75,"name":"Folder deklaracja wyboru podr\u0119cznik\u00f3w 2010"},{"classID":20,"name":"Folder numery zatwierdze\u0144"},{"classID":84,"name":"Folder z zak\u0142adkami"},{"classID":37,"name":"Formularz kontaktowy"},{"classID":119,"name":"Formularz wielka Matura Polakow"},{"classID":109,"name":"Galeria Mistrz\u00f3w - Mistrz"},{"classID":95,"name":"Hurtownia \/ ksi\u0119garnia"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":59,"name":"Kartoteka"},{"classID":133,"name":"Katalog aktualno\u015bci"},{"classID":128,"name":"Katalog konsultant\u00f3w"},{"classID":13,"name":"Komentarz"},{"classID":73,"name":"Konferencja"},{"classID":129,"name":"Konsultant"},{"classID":124,"name":"KT Operon Static Template "},{"classID":11,"name":"Link"},{"classID":34,"name":"Mapa serwisu"},{"classID":116,"name":"misiek"},{"classID":27,"name":"News"},{"classID":19,"name":"Numery zatwierdze\u0144"},{"classID":117,"name":"Ok\u0142adka"},{"classID":121,"name":"Ok\u0142adka Nowych Medi\u00f3w "},{"classID":122,"name":"Ok\u0142adka Nowych Medi\u00f3w Pe\u0142ny Artyku\u0142 "},{"classID":112,"name":"Ok\u0142adki i buttony"},{"classID":102,"name":"Panel Streamingu"},{"classID":100,"name":"Podpis"},{"classID":125,"name":"Podstrona Oferty"},{"classID":114,"name":"Podstrona z kotwic\u0105"},{"classID":80,"name":"Prezentacja publikacji"},{"classID":36,"name":"Projekty i akcje"},{"classID":33,"name":"Przedmiot strona startowa"},{"classID":105,"name":"Pytania dotycz\u0105ce reformy - formularz"},{"classID":103,"name":"Pytanie"},{"classID":38,"name":"Rozw\u00f3j i Wychowanie Zestaw"},{"classID":132,"name":"Scenariusz konsultanta"},{"classID":118,"name":"Sonda do ankiety"},{"classID":64,"name":"Spotkanie"},{"classID":101,"name":"Streaming"},{"classID":31,"name":"Strona startowa"},{"classID":71,"name":"SWF video remote"},{"classID":113,"name":"Tre\u015b\u0107 i grafika"},{"classID":92,"name":"Viewer"},{"classID":120,"name":"Wielka Matura Polakow Form"},{"classID":85,"name":"Zak\u0142adka"},{"classID":115,"name":"Zapisy na kursy maturalne 2012"},{"classID":106,"name":"Zbieranie danych"},{"classID":16,"name":"Zestaw edukacyjny"},{"classID":17,"name":"Zestaw edukacyjny du\u017cy"},{"classID":26,"name":"Zestaw edukacyjny du\u017cy podw\u00f3jny"},{"classID":25,"name":"Zestaw edukacyjny podw\u00f3ny"},{"classID":99,"name":"\u017byczenia"}]'
is_container string 1

Więcej w tym dziale:


25/05/2015
Jak sprawić, żeby każdy uczeń pokochał szkołę, a nauka sprawiała mu radość? Chyba każdy nauczyciel zadaje sobie to pytanie.  Operon znalazł na nie odpowiedź! Uczę z Bratkiem to: niezwykłe ćwiczenia angażujące różne zmysły i rozwijające wyobraźnię, inspirujące scenar...

25/05/2015
Czy istnieją przepisy zabraniające rodzicowi wykonania kopii (ksera lub fotografii) pracy pisemnej sporządzonej przez jego dziecko? Czy przepisy i procedury wglądu stosowane przez CKE odnośnie sprawdzianów (egzaminów zewnętrznych) mogą być stosowane do prac pisemnych ocen...

25/05/2015
Czy jednostka lekcyjna w edukacji wczesnoszkolnej trwa 60 czy 45 minut? I czy nauczycielom spędzającym cały dzień pracy z dziećmi w sali lekcyjnej przysługuje przerwa, poza okienkami wynikającymi z zajęć typu religia i angielski, tak jak nauczycielom uczącym np. w klasach IV­–...

25/05/2015
Wysokie 11. miejsce zajęła Polska w największym globalnym rankingu OECD, dotyczącym wiedzy uczniów z zakresu matematyki i nauk ścisłych. To szersza ocena standardów edukacji niż badanie PISA. Tym razem OECD wzięła pod uwagę różne międzynarodowe badania – m.in. PISA, TIMMS...

25/05/2015
Z czego wynika sukces Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych prowadzonych w ramach kampanii Ja czytam!? Okazuje się, że potrzeby rozmowy i dzielenia się osobistymi doświadczeniami, przekonaniami i przemyśleniami są wśród uczniów powszechne i żywe. Wystarczy tylko stworzyć im do tego...

25/05/2015
PytanieCo zrobić w przypadku, gdy podręcznik zakupiony za kwotę dotacji MEN zostanie przez ucznia zniszczony lub nie zostanie zwrócony do biblioteki? OdpowiedźW przypadku zniszczenia lub niezwrócenia po roku użytkowania przez ucznia podręcznika zakupionego w ramach kwoty dota...

25/05/2015
Szanowni Państwo! Kurs „Wyznaczać cele i umieć je realizować” organizowany we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego właśnie dobiega końca. Aż 1600 nauczycieli z całej Polski uczestniczyło w podróży przez 10 kroków metody „Biegun”. Jesteśmy dumni, że byli Państwo z nami do ko...

18/05/2015
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się nieuczciwymi wydawcami zawyżającymi ceny na swoje podręczniki. W specjalnie opracowanym raporcie Urząd rekomenduje większą kontrolę nad tymi wydatkami.Na podstawie analizy tego raportu

18/05/2015
Od dawna wiadomo, że stałe pobudzanie umysłu do aktywności to jedna z najlepszych możliwych  inwestycji. Okazuje się też, że zgodnie z zasadą „jesteś tym, co myślisz” starość jest pojęciem relatywnym – starzy będziemy wtedy, gdy tak zaczniemy o sobie myśleć.„Starość to st...