<< poprzednia strona
06/03/2009
Zapraszamy do wpisania wyników z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty

Zapraszamy dyrektorów do zalogowania się w systemie zbierania wyników Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM i uzupełnienia wyników uczniów ze swojej szkoły. System jest aktywny tylko do 15 marca!

Wprowadzenie wyników pozwoli nam sporządzić raporty prezentujące daną klasę i szkołę na tle wyników ogólnopolskich. Każda szkoła, która wprowadzi wyniki, będzie mogła zobaczyć swoje rezultaty w formie atrakcyjnej prezentacji. Uzyskane informacje pomogą dyrektorom i nauczycielom ocenić poziom umiejętności klasy, a uczniom zaplanować dalszą naukę.

W Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”, który odbył się 4 marca 2009, wzięło udział ponad 8 tysięcy szkół z całej Polski.Attribute Type Value
node_id string 1729
parent_node_id string 20017
main_node_id string 1729
contentobject_id string 1795
contentobject_version string 8
contentobject_is_published string 1
depth string 3
sort_field string 1
sort_order string 1
priority string 0
modified_subnode string 1402296963
path_string string '/1/2/20017/1729/'
path_identification_string string 'aktualnosci2/zapraszamy_do_wpisania_wynikow_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty'
remote_id string 'eccc5dc603048d7d26682bf9024c5949'
is_hidden string 0
is_invisible string 0
name string 'Zapraszamy do wpisania wyników z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty'
data_map array Array(8)
object object[eZContentObject] Object
subtree array Array(0)
children array Array(0)
children_count string 0
view_count integer 0
contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
sort_array array Array(1)
can_read boolean true
can_pdf boolean false
can_create boolean false
can_edit boolean false
can_hide boolean false
can_remove boolean false
can_move boolean false
can_move_from boolean false
can_add_location boolean false
can_remove_location boolean false
can_view_embed boolean false
is_main boolean true
creator object[eZContentObject] Object
path_with_names string 'aktualnosci/zapraszamy_do_wpisania_wynikow_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty'
path array Array(2)
path_array array Array(4)
parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
url string 'aktualnosci/zapraszamy_do_wpisania_wynikow_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty'
url_alias string 'aktualnosci/zapraszamy_do_wpisania_wynikow_z_probnego_sprawdzianu_szostoklasisty'
class_identifier string 'news'
class_name string 'News'
hidden_invisible_string string '-/-'
hidden_status_string string 'Widoczny'
classes_js_array string '[{"classID":93,"name":"Ankieta - rewitalizacja 1"},{"classID":94,"name":"Ankieta - rewitalizacja 2"},{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":127,"name":"Artyku\u0142 Flow"},{"classID":130,"name":"Artyku\u0142 konsultanta"},{"classID":35,"name":"Artyku\u0142 prasowy"},{"classID":81,"name":"Bezp\u0142atne atlasy 2010"},{"classID":123,"name":"Bohater Nowych Medi\u00f3w"},{"classID":126,"name":"Boks cenowy z ofert\u0105"},{"classID":96,"name":"Debata zg\u0142oszenie"},{"classID":110,"name":"Deklaracja doradztwo zawodowe 2012"},{"classID":111,"name":"Deklaracja Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna 2012"},{"classID":78,"name":"Deklaracja uczestnictwa w programie Egzamin gimnazjalny z OPERONEM 2010"},{"classID":77,"name":"Deklaracja uczestnictwa w programie Matura z OPERONEM 2010"},{"classID":12,"name":"File"},{"classID":104,"name":"Film"},{"classID":76,"name":"Flash extended"},{"classID":69,"name":"FLV video remote"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":79,"name":"Folder deklaracja chc\u0119 si\u0119 zapozna\u0107 2010"},{"classID":74,"name":"Folder deklaracja CZP"},{"classID":107,"name":"Folder deklaracja kalendarz 2012"},{"classID":75,"name":"Folder deklaracja wyboru podr\u0119cznik\u00f3w 2010"},{"classID":20,"name":"Folder numery zatwierdze\u0144"},{"classID":84,"name":"Folder z zak\u0142adkami"},{"classID":37,"name":"Formularz kontaktowy"},{"classID":119,"name":"Formularz wielka Matura Polakow"},{"classID":109,"name":"Galeria Mistrz\u00f3w - Mistrz"},{"classID":95,"name":"Hurtownia \/ ksi\u0119garnia"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":59,"name":"Kartoteka"},{"classID":133,"name":"Katalog aktualno\u015bci"},{"classID":128,"name":"Katalog konsultant\u00f3w"},{"classID":13,"name":"Komentarz"},{"classID":73,"name":"Konferencja"},{"classID":129,"name":"Konsultant"},{"classID":124,"name":"KT Operon Static Template "},{"classID":11,"name":"Link"},{"classID":34,"name":"Mapa serwisu"},{"classID":116,"name":"misiek"},{"classID":27,"name":"News"},{"classID":19,"name":"Numery zatwierdze\u0144"},{"classID":117,"name":"Ok\u0142adka"},{"classID":121,"name":"Ok\u0142adka Nowych Medi\u00f3w "},{"classID":122,"name":"Ok\u0142adka Nowych Medi\u00f3w Pe\u0142ny Artyku\u0142 "},{"classID":112,"name":"Ok\u0142adki i buttony"},{"classID":102,"name":"Panel Streamingu"},{"classID":100,"name":"Podpis"},{"classID":125,"name":"Podstrona Oferty"},{"classID":114,"name":"Podstrona z kotwic\u0105"},{"classID":80,"name":"Prezentacja publikacji"},{"classID":36,"name":"Projekty i akcje"},{"classID":33,"name":"Przedmiot strona startowa"},{"classID":105,"name":"Pytania dotycz\u0105ce reformy - formularz"},{"classID":103,"name":"Pytanie"},{"classID":38,"name":"Rozw\u00f3j i Wychowanie Zestaw"},{"classID":132,"name":"Scenariusz konsultanta"},{"classID":118,"name":"Sonda do ankiety"},{"classID":64,"name":"Spotkanie"},{"classID":101,"name":"Streaming"},{"classID":31,"name":"Strona startowa"},{"classID":71,"name":"SWF video remote"},{"classID":113,"name":"Tre\u015b\u0107 i grafika"},{"classID":92,"name":"Viewer"},{"classID":120,"name":"Wielka Matura Polakow Form"},{"classID":85,"name":"Zak\u0142adka"},{"classID":115,"name":"Zapisy na kursy maturalne 2012"},{"classID":106,"name":"Zbieranie danych"},{"classID":16,"name":"Zestaw edukacyjny"},{"classID":17,"name":"Zestaw edukacyjny du\u017cy"},{"classID":26,"name":"Zestaw edukacyjny du\u017cy podw\u00f3jny"},{"classID":25,"name":"Zestaw edukacyjny podw\u00f3ny"},{"classID":99,"name":"\u017byczenia"}]'
is_container string 1

Więcej w tym dziale:


26/01/2015
Coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu są gry planszowe. W Polsce od kilku lat przeżywają swój renesans. Grają w nie dzieci, młodzież, dorośli i całe rodziny. Największą wartością planszówek jest to, że stwarzają okazję do bezpośredniego, osobistego kontaktu z inny...

26/01/2015
Hasło przyświecające ostatnim obchodom Światowego Dnia Nauczyciela: „Inwestowanie w przyszłość to inwestowanie w nauczycieli” nabiera szczególnego znaczenia w Etiopii. Kraj ten olbrzymim wysiłkiem usiłuje wydźwignąć się ze skrajnej biedy. Z roku na rok przybywa w szkołach uczn...

26/01/2015
W grudniu karciła szkoły za nieprzygotowanie opieki międzyświątecznej dla uczniów. Teraz postanowiła wstawić się za nauczycielami. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska w ostatnich wypowiedziach przypomniała, że ferie zimowe to ustawowo czas wolny dla nauczycieli.Szefowa resortu e...

26/01/2015
Nauczyciele pracujący w ramach projektów unijnych będą zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy, a nie – Karty Nauczyciela – wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, jaki został właśnie przegłosowany w Sejmie. Ta nowelizacja wprowadza również przepisy dotyczące o...

26/01/2015
Instytut Badań Edukacyjnych opublikował właśnie nowe, trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. Narzędzie pozwala zmierzyć efektywność nauczania w szkole. Wskaźniki EWD udostępniono w specjalnym serwisie, a tu po raz pierwszy pojawił się kalkulator także dla szkół pod...

26/01/2015
Jak współpracować z rodzicami ucznia? Część 1., czyli o tym, dlaczego niektórzy rodzice unikają szkoły(oprac. Małgorzata Rożyńska*)W pracy zawodowej nauczycieli i wychowawców istotne znaczenie ma dobra współpraca z rodzicami. W niniejszych miniporadach chciałabym zwrócić uwagę...

26/01/2015
Stowarzyszenie Filmowe TRZECI TOR w przyjemny sposób przybliża dzieciom wybrane wydarzenia z dziejów Polski. Z myślą o dzieciach w wieku 5–10 lat opracowano „Historię dla dzieci”, czyli osiem dziesięciominutowych słuchowisk łączących bajkę z historią, a piękną muzykę i piosenk...

26/01/2015
Niskie wyniki uzyskane przez uczestników Próbnej Matury z Operonem i Gazetą Wyborczą, przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku, skłaniają do refleksji nad przyczyną nieodpowiedniego przygotowania się uczniów do tego ważnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. W opiniach kom...

26/01/2015
Próbna matura przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną okazała się za trudna nawet dla najlepszych uczniów. Kolejne doniesienia z kraju pokazują, że stopień komplikacji testu był niewspółmierny do czasu, jaki uczniowie otrzymali na jego rozwiązanie. Z pewnymi zadania...