<< poprzednia strona

Scenariusze lekcji stanowią propozycję przebiegu zajęć, która może stać się cenną inspiracją podczas przygotowywania się do lekcji.

Do każdego tomu podręcznika przygotowaliśmy dwanaście scenariuszy lekcji z propozycjami wykorzystania różnych metod, w tym aktywizujących.

Przygotowane scenariusze nie są przeznaczone do sprzedaży. Otrzymują je bezpłatnie nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.