<< poprzednia strona

W pakiecie edukacyjnym przygotowano testy sprawdzające, skorelowane z każdym z tomów podręczników naszego wydawnictwa. Ich charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą systematycznie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zostały one zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu przygotowanych wersji. Natomiast wiedzę nabytą w ciągu dłuższego czasu sprawdzają testy semestralne i roczne.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.


W pakiecie edukacyjnym przygotowano testy sprawdzające, skorelowane z każdym z tomów podręczników naszego wydawnictwa. Ich charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą systematycznie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zostały one zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu przygotowanych wersji. Natomiast wiedzę nabytą w ciągu dłuższego czasu sprawdzają testy semestralne i roczne.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.


W pakiecie edukacyjnym przygotowano testy sprawdzające, skorelowane z każdym z tomów podręczników naszego wydawnictwa. Ich charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą systematycznie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zostały one zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu przygotowanych wersji. Natomiast wiedzę nabytą w ciągu dłuższego czasu sprawdzają testy semestralne i roczne.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.