<< poprzednia strona

Publikacja jest ściśle skorelowana z podręcznikami Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Jej charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą skrupulatnie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zróżnicowano je pod względem stopnia trudności. Wiedzę nabytą w dłuższym okresie sprawdzają testy semestralne i roczne.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.


Publikacja jest ściśle skorelowana z podręcznikami Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Jej charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą skrupulatnie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zróżnicowano je pod względem stopnia trudności. Wiedzę nabytą w dłuższym okresie sprawdzają testy semestralne i roczne.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.


Publikacja jest ściśle skorelowana z podręcznikami Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Jej charakter odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą skrupulatnie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zróżnicowano je pod względem stopnia trudności. Wiedzę nabytą w dłuższym okresie sprawdzają testy semestralne i roczne.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.