<< poprzednia strona

W pakiecie edukacyjnym przewidziano trzy zbiory testów, wspólne dla obu zakresów, skorelowane z naszymi podręcznikami. Charakter publikacji odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą systematycznie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce i reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki.

Publikacje przygotowano z myślą o systematycznym sprawdzaniu wiedzy. Służą temu testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Są zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu wersji testu. Natomiast wiedzę nabywaną w dłuższym czasie sprawdzają testy semestralne i roczne.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.