<< poprzednia strona

Charakter publikacji odpowiada zapotrzebowaniu nauczycieli, którzy chcą systematycznie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone braki w ich wiedzy. Służą temu testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu przygotowanych wersji. Natomiast wiedzę nabywaną w dłuższym okresie sprawdzają testy semestralne oraz roczne.

Testy zostały zróżnicowane pod względem trudności. Zawarto w nich pytania odnoszące się do zakresów podstawowego i rozszerzonego.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający z podręczników Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.