<< poprzednia strona
Nina: okienko tymczasowe:
8
 

Symulacyjna gra edukacyjna

Korzyści

Proponowana symulacyjna gra decyzyjna należy do aktywizujących metod nauczania. Polega ona na stwarzaniu sytuacji, które sprzyjają aktywnemu udziałowi ucznia w procesie kształcenia – uczenia się. Symulacyjna gra edukacyjna VCR jest więc idealnym narzędziem, które można wykorzystać w pracy metodą projektową.

Wykorzystanie w programie nauczania gry symulacyjnej VCR niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.


Idea i cel projektu

Celem gry jest rozwijanie kompetencji i praktycznych i umiejętności uczniów w oparciu o podstawę programową. Uczniowie zdobędą umiejętności analityczne, a także zgłębią wiedzę z zakresu działania funduszy venture capital oraz strategii inwestowania. Rolą nauczyciela w projekcie jest nadzór i koordynacja działań uczniów. Stawiamy na dużą samodzielność uczniów, których zadaniem jest przedstawianie nauczycielom raportów zawierających uzasadnienie podjętych decyzji.

Cały projekt stanowi komplementarne uzupełnienie podstawowych materiałów dydaktycznych, jak podręczniki czy zeszyty ćwiczeń. Zwiększenie ilości oraz różnorodności kanałów edukacyjnych sprzyja wielopłaszczyznowemu rozwojowi uczniów. Zachęcamy więc nie tylko do udziału w grze, ale także do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydawnictwa Operon.

Treści poruszane w grze związane są ściśle z treściami realizowanymi w podręczniku do podstaw przedsiębiorczości „Ciekawi świata” i „Odkrywamy na nowo” Wyd. OPERON, 2012, a także przedmiotu uzupełniającego „Ekonomia w praktyce”, Wyd. OPERON. Aby zgłosić chęć udziału w grze symulacyjnej, prosimy o wypełnienie formularza.


Przebieg gry

Zespół graczy rejestruje się w serwisie internetowym Instytutu PAN. Graczem określa się zespół uczniów, w skład którego wchodzi od 1 do 5 osób. Po zarejestrowaniu, zespół może podejmować decyzje kupna, sprzedaży udziałów, wyceny posiadanych spółek. Do pomocy w grze służą:

  • Poradnik inwestora,
  • Poradnik: Jak grać
  • FAQ,

których zadaniem jest nauczyć graczy podstawowych zasad poruszania się w świecie funduszy inwestycyjnych, podstawowych mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zasad inwestowania. Gra podzielona jest na 10 tur. Każdej z nich odpowiada jeden rok w świecie wirtualnych inwestycji, w którym zespół otrzymywać będzie oferty inwestycyjne różnych firm. Inwestycja polega na kupnie części udziałów firmy za ustaloną z góry kwotę. W każdym wirtualnym „roku” zespół otrzymuje raport podsumowujący działania firmy w poprzedzającym okresie. Na ich podstawie zespół graczy może podjąć decyzję o kontynuowaniu inwestycji bądź też wyjściu z niej poprzez sprzedaż udziałów na rynku. Udziały sprzedawane są automatycznie w momencie zakończenia wcześniej zakładanego okresu inwestycyjnego.

Najważniejszymi elementami gry są działy:

  • Oferty, w których pojawiają się informacje o firmach ubiegających się o finansowanie
  • Twoje firmy, w których w każdej turze pojawiają się raporty o stanie posiadanych firm
  • Dodatkowo dostępna jest także Historia transakcji, zawierająca zestawienie wszystkich wykonanych operacji finansowych oraz
  • Historie firm, zawierająca archiwalne raporty spółek, które zostały wcześniej sprzedane przez gracza oraz o wszystkich spółkach, które zakończyły już swój okres inwestycyjny.

Materiały do pobrania

Pobierz materiały informacyjne o symulacyjnej grze edukacyjnej VCR


Powrót na górę