<< poprzednia strona

Materiały do pobrania

Przygotowane programy nauczania, plany dydaktyczne i wynikowe, opinie metodyków, dydaktyków i nauczycieli dyplomowanych oraz inne materiały dodatkowe podzielone zostały na poszczególne poziomy nauczania.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

STARA PODSTAWA PROGRAMOWA