<< poprzednia strona

Plany dydaktyczne i wynikowe - zgodne z nową podstawą programową

Poniżej prezentujemy Państwu roczne plany dydaktyczne oraz plany wynikowe dla poszczególnych przedmiotów. Plany zostały sporządzone dla wszystkich poziomów nauczania z podziałem na serie przygotowywanych przez nas podręczników: Ciekawi świata i Odkrywamy na nowo.

Wydawnictwo OPERON wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie do celów dydaktycznych materiałów zamieszonych na stronie http://www.operon.pl/materialy_do_pobrania/pdiw2013   przez nauczycieli uczących z naszych podręczników. 
Zgoda obejmuje również dostosowywanie treści materiałów zamieszczonych poniżej na użytek własny związany z wykonywanym zawodem nauczyciela. 
Niniejsza zgoda nie obejmuje sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich oraz publicznego prezentowania (w tym publikacji na portalach internetowych) materiałów zamieszczonych poniżej z wyłączeniem prezentowania ich innym nauczycielom ze swojej szkoły  i rodzicom uczniów.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOT

PLANY ROCZNE I WYNIKOWE

Seria Ciekawi świata

PLANY ROCZNE I WYNIKOWE

Seria Odkrywamy na nowo

Język polski

plan wynikowy 4 cz. 1
plan wynikowy 4 cz. 2

plan wynikowy 5 cz. 1
plan wynikowy 5 cz. 2

roczny plan dydaktyczny 4 cz.1
roczny plan dydaktyczny 4 cz. 2

roczny plan dydaktyczny 5 cz.1
roczny plan dydaktyczny 5 cz. 2

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

Matematyka

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

---

Historia i społeczeństwo

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

Przyroda

plan wynikowy 4

plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4-6

---

Zajęcia techniczne

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

Muzyka

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

Plastyka

plan wynikowy 4y
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczn 4
roczny plan dydaktyczny 5

plan wynikowy 4
plan wynikowy 5

roczny plan dydaktyczny 4
roczny plan dydaktyczny 5

Zajęcia komputerowe

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (Liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

PRZEDMIOT

PLANY ROCZNE I WYNIKOWE - ZAKRES PODSTAWOWY

PLANY ROCZNE I WYNIKOWE - ZAKRES ROZSZERZONY

 

Seria Ciekawi świata

Seria Odkrywamy na nowo

Seria Ciekawi świata

Seria Odkrywamy na nowo

Język polski

plan wynikowy cz.1 i 2

plan wynikowy cz. 3 

plan wynikowy cz. 4

plan dydaktyczny cz. 1 i 2

plan dydaktyczny cz. 3 

plan dydaktyczny cz. 4

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

plan wynikowy cz. 3

plan wynikowy cz. 4

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 3

roczny plan dydaktyczny cz. 4

plan wynikowy cz.1 i 2

plan wynikowy cz. 3

plan wynikowy cz. 4

plan dydaktyczny cz. 1 i 2

plan dydaktyczny cz. 3

plan dydaktyczny cz. 4

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

plan wynikowy cz. 3

plan wynikowy cz. 4

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 3

roczny plan dydaktyczny cz. 4

Język polski ZSZ

---

plan wynikowy 1

roczny plan dydaktyczny 1

plan wynikowy 2

roczny plan dydaktyczny 2

---

---

Matematyka

 

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

Matematyka ZSZ

---

plan wynikowy 1

roczny plan dydaktyczny 1

plan wynikowy 2

roczny plan dydaktyczny 2

---

---

Biologia

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2 

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

Chemia

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

plan dydaktyczny cz. 1

plan dydaktyczny cz. 2

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2
roczny plan dydaktyczny cz.1 

roczny plan dydaktyczny cz. 2

Fizyka

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

plan dydaktyczny cz. 1

plan dydaktyczny cz. 2

---

Geografia

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

---

Historia

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

---

Wiedza o społeczeństwie

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz. 1 

plan wynikowy cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

plan wynikowy cz. 1

plan wynikowy cz. 2

roczny plan dydaktyczny cz. 1

roczny plan dydaktyczny cz. 2

Wiedza o kulturze

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

---

---

Podstawy przedsiębiorczości

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

---

Informatyka

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy cz.1

plan wynikowy cz.2

roczny plan dydaktyczny cz.1

roczny plan dydaktyczny cz.2

---

Filozofia

---

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

---

Etyka

---

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

---

Edukacja dla bezpieczeństwa

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

---

---

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

PLANY ROCZNE I WYNIKOWE 

Przedmiot uzupełniający Ekonomia w practyce

plan wynikowy

roczny plan dydaktyczny

Przedmiot uzupełniający Zajęcia artystyczne

plan wynikowy
roczny plan dydaktyczny

Przedmiot uzupełniający Przyroda

plan wynikowy_Przyroda_cz.1_Fizyka
plan_wynikowy_Przyroda_cz.2_Chemia
plan_wynikowy_Przyroda_cz.3_Biologia
plan_wynikowy_Przyroda_cz.4_Geografia
plan_dydaktyczny_Przyroda_cz.1_Fizyka
plan_dydaktyczny_Przyroda_cz.2_Chemia
plan_dydaktyczny_Przyroda_cz.3_Biologia
plan_dydaktyczny_Przyroda_cz.4_Geografia

Przedmiot uzupełniający
Historia i społeczeństwo

WĄTKI

EPOKI

plan wynikowy wątek Ojczysty Panteon

plan dydaktyczny wątek Ojczysty Panteon

plan wynikowy wątek Europa i świat

plan dydaktyczny wątek Europa i świat

plan wynikowy wątek Gospodarka

plan dydaktyczny wątek Gospodarka

plan wynikowy wątek Język komunikacja media

plan dydaktyczny wątek Język komunikacja media

plan wynikowy wątek Kobieta mężczyzna rodzina

plan dydaktyczny wątek Kobieta mężczyzna rodzina

plan wynikowy wątek Nauka

plan dydaktyczny wątek Nauka

plan wynikowy wątek Rządzący i rządzeni

plan dydaktyczny wątek Rządzący i rządzeni

plan wynikowy wątek Swojskość i obcość

plan dydaktyczny wątek Swojskość i obcość

plan wynikowy wątek Wojna i wojskowość

plan dydaktyczny wątek Wojna i wojskowość

plan wynikowy epoka Starożytność

plan dydaktyczny epoka Starożytność

plan wynikowy epoka Średniowiecze

plan dydaktyczny epoka Średniowiecze

plan wynikowy epoka Nowożytność

plan dydaktyczny epoka Nowożytność

plan wynikowy epoka Wiek XIX

plan dydaktyczny epoka Wiek XIX

plan wynikowy epoka Wiek XX

plan dydaktyczny epoka Wiek XX