<< poprzednia strona

Programy nauczania - zgodne z nową podstawą programową

Poniżej przygotowane dla Państwa programy nauczania przeznaczone dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz opinie metodyków, dydaktyków i nauczycieli dyplomowanych.

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania przez MEN pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami programom nauczania nie są nadawane numery dopuszczeń. Numer dopuszczenia posiadają wyłącznie podręczniki, zaś program nauczania zatwierdza dla swojej szkoły dyrektor (po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rady pedagogicznej). Nowa ustawa oświatowa zaleca przy wyborze programu korzystanie z opinii doradcy metodycznego – jego pozytywna ocena stanowi gwarancję poprawności programu.

Wydawnictwo OPERON wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie do celów dydaktycznych materiałów zamieszonych na stronie http://www.operon.pl/materialy_do_pobrania/programy_nauczania przez nauczycieli uczących z naszych podręczników.
Zgoda obejmuje również dostosowywanie treści materiałów zamieszczonych poniżej na użytek własny związany z wykonywanym zawodem nauczyciela. 
Niniejsza zgoda nie obejmuje sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich oraz publicznego prezentowania (w tym publikacji na portalach internetowych) materiałów zamieszczonych poniżej z wyłączeniem prezentowania ich innym nauczycielom ze swojej szkoły  i rodzicom uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOT

PROGRAM NAUCZANIA

Seria Ciekawi świata

PROGRAM NAUCZANIA

Seria Odkrywamy na nowo

OPINIE

Seria Ciekawi świata

OPINIE

Seria Odkrywamy na nowo

Język polski

program

program

opinia metodyka

opinia nauczyciela

opinia metodyka

Matematyka

program

---

opinia nauczyciela

opinia metodyka

---

Historia i społeczeństwo

program

program

opinia metodyka

opinia nauczyciela

opinia metodyka

Przyroda

program

---

opinia nauczyciela

opinia metodyka

---

Zajęcia techniczne

program

program

opinia nauczyciela

opinia metodyka

opinia nauczyciela

opinia metodyka

Muzyka

program

program

opinia nauczyciela

opinia metodyka

opinia metodyka

Plastyka

program

program

opinia nauczyciela

opinia metodyka

opinia nauczyciela

opinia metodyka

Zajęcia komputerowe

program

program

opinia nauczyciela

opinia dydaktyka

opinia nauczyciela

opinia dydaktyka

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (Liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

PRZEDMIOT

PROGRAM NAUCZANIA - ZAKRES PODSTAWOWY

PROGRAM NAUCZANIA - ZAKRES ROZSZERZONY

OPINIE - ZAKRES PODSTAWOWY

OPINIE - ZAKRES ROZSZERZONY

Język polski

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka - Ciekawi świata

---

Matematyka

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

   

Biologia

program -Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka - Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

Chemia

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

Fizyka

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

 

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

Geografia

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

opinia nauczyciela i metodyka - Ciekawi świata

opinia metodyka- Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela- Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela i metodyka - Ciekawi świata

Historia

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela -Odkrywamy na nowo

opinia dydaktyka -Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

Wiedza o społeczeństwie

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela i metodyka - Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia dydaktyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela- Odkrywamy na nowo

opinia dydaktyka- Odkrywamy na nowo

PRZEDMIOT

PROGRAM NAUCZANIA - ZAKRES PODSTAWOWY

PROGRAM NAUCZANIA - ZAKRES ROZSZERZONY

OPINIE - ZAKRES PODSTAWOWY

OPINIE - ZAKRES ROZSZERZONY

Wiedza o kulturze

program - Ciekawi świata

---

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia dydaktyka - Ciekawi świata

---

Podstawy przedsiębiorczości

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia metodyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela i metodyka - Odkrywamy na nowo

---

Informatyka

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

program - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia dydaktyka - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia dydaktyka- Odkrywamy na nowo

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia dydaktyka -Ciekawi świata

Filozofia

---

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia dydaktyka -Odkrywamy na nowo

Etyka

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia dydaktyka -Odkrywamy na nowo

---

Edukacja dla bezpieczeństwa

program - Ciekawi świata

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Ciekawi świata

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

---

Przedmiot uzupełniający

Historia i społeczeństwo

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia dydaktyka - Odkrywamu na nowo

---

Przedmiot uzupełniający
Przyroda

program - Ciekawi świata

---

opinia dydaktyka i nauczyciela – Ciekawi świata

---

Język polski ZSZ

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka -Odkrywamy na nowo

---

Matematyka ZSZ

program - Odkrywamy na nowo

---

opinia nauczyciela - Odkrywamy na nowo

opinia metodyka - Odkrywamy na nowo

---

Przedmiot uzupełniający
Ekonomia w praktyce

program - Ciekawi świata

---

opinia nauczyciela - Ciekawi świata
opinia metodyka -Ciekawi świata

---

Zajęcia artystyczne

program - Ciekawi świata

---

opinia nauczyciela - Ciekawi świata
opinia metodyka - Cieawi świata

---

Plik w formacie PDF

Plik w formacie DOC