Matura z Operonem

Metoda Maturalna Operonu to skuteczny, sprawdzony, kompletny i celowo skomponowany zestaw kroków i narzędzi dla nauczyciela i ucznia mający na celu pomóc w przygotowaniach do matury.

Strona główna vademecum testy_i_arkusze kalendarz maturalny testy diagnozujące badanie predyspozycji probna_matura generator_testow testy_po_rozdziale scenariusze_zajec e-learning dla nauczycieli gazeta_maturalna_dla_ucznia powtórki testowe giełda maturalna quiz edukacyjny poradnik przyszłego studenta kalendarz przygotowan maturalnych

Biologia

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Chemia

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Fizyka

Vademecum

# Strona główna

Testy i akrusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Geografia

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz matualny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Historia

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Wiedza o społeczeństwie

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Język polski

Vademecum

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Matematyka - zakres podstawowy

Vademecum
Krok po kroku

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Matematyka - zakes rozszerzony

Vademecum

# Strona główna

Vademecum
Krok po kroku

# Strona główna

Testy i arkusze z odpowiedziami

#

Kalendarz maturalny

# Strona główna

Suplement dla nauczyciela

#
^
zwiń

Biologia

#
#
Strona główna

Chemia

#
#
Strona główna

Fizyka

#
#
Strona główna

Geografia

#
#
Strona główna

Historia

#
#
Strona główna

Język polski

#
#
Strona główna

Wiedza o społeczeństwie

#
#
Strona główna

Matematyka

Zakres rozszerzony

#
#
Strona główna

Matematyka

Zakres rozszerzony,
Krok po kroku

#
Strona główna

Matematyka

Zakres podstawowy,
Krok po kroku

#
#
Strona główna
#

Nowość! Matura 2014 Matematyka
Dodatek do testów i arkuszy z odpowiedziami

Publikacja Dodatek do testów i arkuszy z odpowiedziami to aż 40 nowych arkuszy maturalnych z odpowiedziami. Zawiera 1400 dodatkowych zadań sprawdzających stopień opanowania umiejętności matematycznych na poziomie podstawowym.

Polecamy Dodatek do testów i arkuszy z odpowiedziami uczniom do samodzielnej pracy w domu oraz nauczycielom, którzy chcą jak najlepiej przygotować uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego w 2014 roku.


Strona główna
  Strona główna
#

Próbna Matura z Operonem

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest bezpłatny próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce.

Pierwszy próbny egzamin odbył się w grudniu 2007 roku. Obecnie przystępuje do niego prawie 90% maturzystów! Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD z nagraniami do języków obcych opracowują doświadczeni egzaminatorzy. Materiały te są bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Zgłoszenia szkół uczestniczących w próbnej maturze przyjmujemy do 18 października 2013 roku za pośrednictwem platformy dla dyrektora. Znajduje się ona pod adresem: www.szkola.operon.pl

Partnerami projektu są Gazeta Wyborcza i portal Edulandia.pl.

# #

Harmonogram akcji Próbna Matura z Operonem:

 1. 18 października – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu. Do tego dnia można samodzielnie lub telefonicznie zmieniać liczbę zamawianych w ramach akcji arkuszy.
 2. Jeśli szkoła zostanie zgłoszona do programu do 18 października, arkusze maturalne we wskazanej w zgłoszeniu liczbie dotrą do szkoły najpóźniej 25 listopada. Zgłoszenia późniejsze mogą oznaczać udostępnienie szkole arkuszy w formie elektronicznej poprzez stronę internetową, bez opcji wysłania ich w formie wydrukowanej
 3. 22 lub 25 listopada – dostawa adresowanej imiennie do dyrektora, zapieczętowanej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami dla każdego ucznia oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
 4. 26 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min
 5. 27 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania 170 min.
 6. 28 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) w zakresie podstawowym, czas trwania: 120 min lub rozszerzonym, czas trwania: cz. I – 120 min., cz. II – 70 min.
 7. 29 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego (czas trwania: 180 min.) oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min.) i rozszerzonym (czas trwania: 150 min lub 180 min. – historia, WOS);
 8. dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na stronie www.gieldamaturalna.pl oraz na łamach Gazety Wyborczej
 9. 27 listopada – inauguracja panelu do wpisywania wyników egzaminów – wszelkie informacje o nim będziemy sukcesywnie wysyłać mailowo.
 10. 31 grudnia – zamknięcie panelu do wpisywania wyników egzaminów
 11. 20 stycznia 2014 – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki próbnej matury

Kilka ważnych informacji organizacyjnych:

 1. PRZESTRZEGANIE HARMONOGRAMU JEST WAŻNE.
  Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim szkołom biorącym na przestrzeni lat udział w akcji za to, że, dzięki przestrzeganiu harmonogramu, każdego roku udaje nam się uzyskać efekt prawdziwego egzaminu. Główną zaletą tak świetnej synchronizacji jest utrzymanie pytań w tajemnicy dla wszystkich do tego samego momentu. Dzięki temu wszystkie szkoły biorące udział w akcji mają równe szanse, a Próbna Matura spełnia wszystkie swoje cele: sprawdza rzeczywistą wiedzę, pozwala przeprowadzić prawidłową diagnozę oraz zaznajamia uczniów z technicznymi aspektami matury. Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przystąpienie do egzaminu oznacza akceptację powyższego harmonogramu.
 2. ZGŁOSZENIE SZKOŁY ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE, POPRZEZ STRONĘ WWW.SZKOLA.OPERON.PL
  Serwis zmienił się wizualnie, ale nadal aktywne są w nim wszystkie dane z lat ubiegłych.
 3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
  Może się zdarzyć, że w przypadku zgłoszenia szkoły przez osobę wcześniej niezarejestrowaną w systemie nastąpi telefoniczna weryfikacja zgłoszenia przez pracownika Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa Operon


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię 800 88 66 88 lub pod adresem mailowym: info@operon.pl

Strona główna
Strona główna
^
zwiń
#

Próbna Matura z Operonem

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest bezpłatny próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce.

Pierwszy próbny egzamin odbył się w grudniu 2007 roku. Obecnie przystępuje do niego prawie 90% maturzystów! Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD z nagraniami do języków obcych opracowują doświadczeni egzaminatorzy. Materiały te są bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Zgłoszenia szkół uczestniczących w próbnej maturze przyjmujemy do 18 października 2013 roku za pośrednictwem platformy dla dyrektora. Znajduje się ona pod adresem: www.szkola.operon.pl

Partnerami projektu są Gazeta Wyborcza i portal Edulandia.pl.

# #
wyniki og?nopolskie
Strona główna
Strona główna
Strona główna
#

Zadania po każdym rozdziale vademecum

NOWOŚĆ! Na podstawie rozmów z nauczycielami, którzy skutecznie korzystają z Metody Maturalnej Operonu od lat, dodaliśmy po każdym dziale w vademecum zadania z prawdziwej matury 2012 i 2013 z instrukcją, jak je rozwiązywać. Dzięki temu diagnoza i systematyzowanie wiedzy nie sprowadzają się tylko do jesiennej Próbnej Matury z Operonem.

#

Scenariusze zajęć z vademecami

NOWOŚĆ! Niech jedna lekcja w miesiącu będzie kreatywną pracą z vademecum!

Wsparcie multimedialne, innowacyjne pomysły, powiązanie atrakcyjnej formy z niezwykle cenną treścią, odrobina zabawy i mnóstwo konkretnych rozwiązań – dla wielu nauczycieli i ich uczniów będzie to pożądane wsparcie w tym najtrudniejszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

#

Interaktywny zindywidualizowany kalendarz przygotowań maturalnych

Pewne zagadnienia są opanowane przez ucznia lepiej a na inne musi poświęcić więcej czasu? Dla posiadaczy kodów z vademecum 2014 przygotowaliśmy interaktywny kalendarz. To narzędzie dostępne w internecie, generujące dla każdego ucznia, na podstawie specjalnego testu diagnostycznego, indywidualny i precyzyjny plan przygotowań maturalnych.

#

Testy diagnozujące wiedzę na początku roku szkolnego

Sprawdzenie wiedzy na początku roku szkolnego pozwoli uczniowi lepiej dobrać przedmiot zdawany przez niego na maturze. Umożliwi także optymalne rozplanowanie nauki w poszczególnych miesiącach poprzedzających właściwy egzamin. Przetestować się może każdy, natomiast bardzo dokładne wyniki umożliwiające skuteczne rozłożenie nauki w czasie będą dostępne tylko dla posiadaczy kodów maturalnych z vademecum 2014.

#

Badanie predyspozycji zawodowych ucznia

Proponujemy ciekawą i wciągającą grę internetową, która niepostrzeżenie sprawdza, jaka droga zawodowa będzie dla danego ucznia najlepsza. Może stać się inspiracją i podstawą wyboru przedmiotów maturalnych.

DODATKOWO NAUCZYCIEL OTRZYMUJE:

#

Generator testów

Tworzenie testów i sprawdzianów jeszcze nigdy nie było tak proste!

Dzięki generatorowi testów kartkówkę można przygotować w 3 minuty w 3 krokach: wybrać pytania, wygenerować dokument i go wydrukować.

A w programie maturalnym DODATKOWO PRZYGOTOWALIŚMY PRÓBNE MINIMATURY DO KAŻDEGO ROZDZIAŁU VADEMECUM!

#

Kursy internetowe z Operonem

Nasze kursy internetowe z Operonem cieszą się ogromną popularnością. Na ostatni, zatytułowany „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”, autorstwa dr Iwony Majewskiej-Opiełki zapisało się ponad 10 000 nauczycieli!

Inne przykładowe tematy:

 • „Metoda projektów w pracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”
 • „Ocenianie holistyczne w praktyce szkolnej - nowe wyzwania"
 • „Sojusznicy czy wrogowie - o współpracy z rodzicami”

DODATKOWO UCZEŃ OTRZYMUJE:

#

Vademecum Studenta

Matura to przystanek w drodze na studia. Studia zaś to nowy okres w życiu młodego człowieka. Sprawy formalne, organizacyjne, orientacja w uczelnianych zależnościach – ten zupełnie nowy świat edukacji ma uczniowi przybliżyć Vademecum Studenta. Warto zostawić go sobie co najmniej do listopada.

Strona główna
#

Społecznościowa gra edukacyjna
Uczę się, Gram i Zdam

Społecznościowa gra edukacyjna to zabawa ze sporą dawką nauki, nauka w formie rozrywkowej.

Gram i zdam to miejsce, w którym na najlepszych czeka chwała i sława, a dla wszystkich pozostałych graczy – niepostrzeżenie wykonana powtórka materiału do matury.

#

Mobilne maturalne powtórki z testów

Dojeżdżasz autobusem do szkoły?

Nudzisz się w poczekalni do dentysty?

A może unikasz w-fu?

To świetna okazja, by zamiast gry w pasjansa, "fejsa" lub gierki z ptakami i świniami porozwiązywać zadania maturalne.

Wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona i do dzieła!

#

Kalendarz maturalny

Planowanie nauki zawsze jest sporym wyzwaniem. Nie wystarczy przecież podzielić jej na poszczególne dni. Trzeba też wiedzieć, z których źródeł warto korzystać. Maturzyści nie muszą już zaprzątać tym sobie głowy.
W ramach Metody Maturalnej Operonu uczniowie mogą korzystać z kalendarza, który zawiera precyzyjną rozpiskę przygotowań do właściwego egzaminu.
Kalendarz można pobrać po zapoznaniu się z pełną ofertą poszczególnych bloków tematycznych.

#

Gazeta Maturalna

To cykliczna publikacja, w której znajdziesz:

 • informacje organizacyjne o maturze,
 • porady psychologiczne dla maturzystów,
 • wskazówki logistyczne dotyczące egzaminu,
 • dodatek lifestyle'owy (np. jak należy się ubrać na egzamin, co warto wiedzieć o mowie ciała)

oraz wiele innych przydatnych informacji.

#
#
#
#
#
#
  Strona główna