Plastyka

Podręcznik

całość w jednym tomie

 

Materiały ćwiczeniowe 

Zeszyty ćwiczeń
komplet składa się z dwóch zeszytów ćwiczeń

Obudowa

dopasowana do podręcznika

Poznaj nasze podręczniki

Katarzyna Czernicka

 
 

Plastyka

Numer dopuszczenia MEN:  47/2009/2015

   

Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku 

   
 
           
 

                             

 

DEKLARACJA WYBORU

   

Cechy najczęściej podkreślane przez nauczycieli korzystających z naszych podręczników

Piszą o nas

„Autorka umiejętnie połączyła tradycję i współczesność integrując klasyczne i nowe techniki wykonywane w plastyce. Warte podkreślenia są także strategie edukacyjne proponowane w podręczniku aktywizujące uczniów do samodzielnej, twórczej działalności.”

prof. dr hab. Wiesława Limont

Przykładowe wsparcie dla nauczycieli plastyki. Lekcja pt.: "Potęga antyku - sztuka klasycystyczna"

Przygotowanie do lekcji

 

Przebieg lekcji

 

Sprawdzanie wiadomości

Cele lekcji

Uczeń:

 • określa antyk jako źródło inspiracji sztuki klasycystycznej
 • potrafi wskazać ramy czasowe i ideologię oświecenia jako epoki odwołującej się do rozumu
 • porafi wymienić charaktertystyczne cechy sztuki klasycystycznej

Scenariusze lekcji - POBIERZ

(9,64 MB)

Zeszyt ćwiczeń – POBIERZ

(1,57 MB)

Plan roczny i wynikowy – POBIERZ

(362,13 kB)

Program nauczania – POBIERZ

 
 

Metody pracy:

 • pogadanka
 • rozmowa ilustrowana pokazem reprodukcji dzieł
 • ukierunkowana percepcja filmu o sztuce
 • praca z podręcznikiem
 • praca z materiałem ikonograficznym (reprodukcjami dzieł sztuki)

Plastyka. Potęga antyku - sztuka klasycystyczna - POBIERZ

(55,00 kB)
 

Tworzenie sprawdzianów jeszcze nigdy nie było tak proste! Dzięki Generatorowi testów nauczyciel może przygotować i wydrukować test w kilka minut!

Test - POBIERZ

(24,92 kB)

Odpowiedzi do testu - POBIERZ

(13,23 kB)
         

Multiteka

Czyli portal internetowy zawierający obudowę dydaktyczną dla nauczycieli. Taka forma gwarantuje jeszcze większą wygodę korzystania z materiałów – wszystko znajduje się w jednym miejscu!

       

ZOBACZ

Multibook w Twojej klasie, czyli nowa jakość edukacji

     

Multibook – multimedialny podręcznik – to publikacja elektroniczna, w której zawarte treści wzbogacone są o materiały multimedialne. W multibooku umieszczone zostały filmy, animacje, nagrania muzyczne i dźwiękowe, pokazy slajdów oraz zdjęcia.

   

     

Przewodnik dla nauczyciela

Jest wartościową pomocą ułatwiającą organizację pracy. Zawiera m.in.:

– rozkład materiału nauczania
– plan wynikowy
– wymagania na poszczególne oceny
– opis metod aktywizujących

Multimedialne materiały dla nauczyciela

Dokumenty i materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, do wykorzystania podczas przygotowania i prowadzenia lekcji:

– foliogramy
– scenariusze lekcji
– opinie metodyczne
– program nauczania

Filmy edukacyjne

Ciekawe filmy stworzone z myślą o uczniach doskonale urozmaicą lekcję. Zgodne z podstawą programową, odnoszą się do tematów z podręcznika, podnoszą atrakcyjność prezentowanych treści w czasie lekcji.

Generator testów

Tworzenie testów i sprawdzianów jeszcze nigdy nie było tak proste! Dzięki generatorowi testów kartkówkę można przygotować w 3 minuty w 3 prostych krokach: wybrać pytania, wygenerować dokument i go wydrukować.

 

ZOBACZ

Kursy internetowe

Przykładowe tematy kursów:

 • „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom”,
 • „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”, „Indywidualizacja w praktyce”

Zachęcają do rozwoju i umożliwiają doskonalenie warsztatu pracy pedagoga. Odbywają się w miejscu i czasie wybranym przez nauczyciela. Tworzone przez uznanych specjalistów są źródłem wiedzy i inspiracji.

   

POZNAJ NASZE KURSY

Kurier Edukacyjny

Wysyłany e-mailowo biuletyn informacyjny, który wspiera nauczycieli w codziennej pracy. Kompiluje najciekawsze i najważniejsze informacje ze świata edukacji, a także jest uzupełniany wieściami z życia Wydawnictwa. Zawiera wiadomości dopasowane do potrzeb konkretnych pedagogów.

 

ZAPISZ SIĘ

Kalendarz dla nauczyciela

Bardzo lubiany i ceniony przez nauczycieli organizator ich pracy: dopasowany do roku szkolnego i rutyny rocznej, inspiruje do ciekawych rozmów z uczniami (zawiera m.in. cytaty, odniesienia do świąt obchodzonych na świecie).

Przydatne dokumenty

Program nauczania

Plan wynikowy

(235,90 kB)
(361,81 kB)

Jak można złożyć deklarację wyboru?

Dlaczego warto poinformować nas o podręczniku, z którego Państwo korzystają?

Obudowa została podzielona i przypisana do poszczególnych klas, co pozwala nam lepiej dostosować ofertę do rytmu pracy w szkole i zapewnia Państwu wygodne korzystanie z odpowiednich materiałów. Wszystkim zainteresowanym nauczycielom zapewniamy dostęp do:

 • pełnej obudowy dydaktycznej
 • nowości i uzupełnień z zakresu nauczanego przedmiotu
 • internetowych zasobów multimedialnych
 • generatora testów
 • rozkładów materiałów, planów wynikowych
 • atrakcyjnych zniżek na opłaty egzaminacyjne kursów internetowych z Operonem
 • cotygodniowej dawki najświeższych informacji ze świata edukacji w postaci elektronicznego „Kuriera Edukacyjnego”
 • zaproszeń do udziału w konferencjach, warsztatach, szkoleniach
             

            

                             

 

DEKLARACJA WYBORU