WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Strona główna

Wiedza o społeczeństwie 1

Numer dopuszczenia MEN 96/1/2009
Strona główna
Strona główna

Wiedza o społeczeństwie 2

Numer dopuszczenia MEN 96/2/2010
Strona główna
Strona główna
Pełna zgodność z podstawą programową

Podręczniki są w pełni zgodne z podstawą programową.
Prezentują wiedzę w sposób systematyczny i przyjazny dla ucznia. Zgodnie z sugestiami nauczycieli dostosowano je tak, by w jeszcze większym stopniu umożliwiały kształcenie umiejętności.

Strona główna
Strona główna
Atrakcyjna forma dla uczniów

 • Przejrzysta, uporządkowana struktura
 • Ciekawe ikonografiki
 • Liczne schematy, wykresy i tabele
 • Atrakcyjne zdjęcia
 • Dodatkowe informacje i ciekawostki

Strona główna
Pozytywne opinie o podręcznikach – recenzentów i praktyków

Autor recenzji: Rzeczoznawca MEN Prof. dr hab. Roman Bäcker (Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika):
„Recenzowany podręcznik jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym, a w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, jest przystosowany pod względem trudności do III etapu edukacyjnego oraz ma logiczną i spójną konstrukcję. Ponadto materiał ilustracyjny jest odpowiedni dla treści kształcenia.
Ponadto warto stwierdzić, iż zakres materiału oraz konstrukcja podręcznika umożliwia realizację godzin przewidzianych w siatce zajęć dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a szereg zadań sformułowanych w części powtórzeniowej pod koniec każdego rozdziału zawiera elementy aktywizujące i motywujące gimnazjalistów.”


Strona główna
Przewodnik dla nauczyciela i wybrane scenariusze lekcji

Przewodnik dla nauczyciela jest wartościową pomocą ułatwiającą organizację pracy. Zawiera między innymi rozkład materiału nauczania, plan wynikowy, różne ścieżki edukacyjne, propozycje norm wymagań z przedmiotu, opis metod aktywizujących i scenariusze lekcji. Informacje w nim zawarte pomogą nauczycielowi realizować założenia programowe w zakresie nauczania swojego przedmiotu.

Scenariusze lekcji stanowią propozycję przebiegu zajęć, która może stać się cenną inspiracją podczas przygotowywania się do lekcji. Do każdego tomu podręcznika przygotowaliśmy dwanaście scenariuszy lekcji z propozycjami wykorzystania różnych metod, w tym aktywizujących.

Przygotowane przewodniki i scenariusze nie są przeznaczone do sprzedaży, dostępne będą bezpłatnie do pobrania z Multiteki Operonu dla nauczycieli, którzy złożyli deklarację wyboru podręcznika.

Strona główna
Foliogramy

Foliogramy stanowią doskonałe uzupełnienie wiadomości oraz warstwy graficznej podręczników. Z pewnością urozmaicą one zajęcia, a także pomogą kształcić w uczniach umiejętność wnikliwej analizy źródeł pozatekstowych. Foliogramy można pobrać bezpośrednio na komputer, co umożliwia ich prezentację za pomocą rzutnika multimedialnego, a także przygotowanie wydruku.

 • Kolorowe wykresy, ilustracje, schematy
 • Aktualne treści
 • Materiał skorelowany z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń

Foliogramy dostępne będą bezpłatnie do pobrania z Multiteki Operonu dla nauczycieli, którzy złożyli deklarację wyboru podręcznika.

Strona główna
Filmy edukacyjne

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw kilkuminutowych filmów edukacyjnych. Tematy w nich poruszane są ściśle związane z treściami zamieszczonymi w podręczniku i stanowią ich uzupełnienie.
Filmy edukacyjne to nowoczesne narzędzie dydaktyczne, które doskonale wpisuje się koncepcję nowoczesnego nauczania i jest nieocenioną pomocą przy omawianiu trudniejszych zagadnień.
Przygotowane filmy nie są przeznaczone do sprzedaży. Dostępne będą bezpłatnie do pobrania z Multiteki Operonu dla nauczycieli, którzy złożyli deklarację wyboru podręcznika.

Strona główna
Generator testów

Tworzenie testów i sprawdzianów jeszcze nigdy nie było tak proste!
Dzięki generatorowi testów kartkówkę można przygotować w 3 minuty w 3 krokach: wybrać pytania, wygenerować dokument i go wydrukować.

Strona główna
Strona główna
Kursy internetowe dla nauczycieli

Niezwykle popularne kursy szkoleniowe. Na ostatni – autorstwa dr Iwony Majewskiej-Opiełki – „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” zapisało się już ponad 10 000 nauczycieli!

Inne przykładowe tematy:

 • „Metoda projektów w pracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”
 • „Ocenianie holistyczne w praktyce szkolnej – nowe wyzwania"
 • „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”

Strona główna
Strona główna
Kurier Edukacyjny

Wysyłany mailowo biuletyn informacyjny zawierający kompilację najciekawszych i najważniejszych informacji ze świata edukacji. Na prośbę nauczycieli uzupełniany jest on często wieściami z życia Wydawnictwa. Oprócz treści wspólnych, interesujących nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania, kurier zawsze jest uzupełniany wiadomościami dopasowanymi do potrzeb konkretnych pedagogów.

Strona główna
Kalendarz dla nauczyciela

Bardzo lubiany i ceniony przez nauczycieli organizator ich pracy. Oprócz kwestii oczywistych: dopasowania treści i układu do roku szkolnego i rutyny rocznej, kalendarz Operonu projektowany jest z myślą, by inspirować do ciekawych rozmów z uczniami (np. cytaty, wskazania mniej lub bardziej poważnych świąt obchodzonych na całym świecie).

Strona główna