<< poprzednia strona

Poprzednie edycje

Próbna Matura z OPERONEM po raz pierwszy została zorganizowana w 2007 roku. Wzięło w niej wówczas udział ponad 70% szkół ponadgimnazjalnych.

Jako organizatorzy zadbaliśmy o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, dostarczając dyrektorom szkół materiały w zapieczętowanych przesyłkach. Po przeprowadzeniu próbnej matury odpowiedzi do testów zostały podane do publicznej wiadomości.

Próbny egzamin maturalny spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony grona nauczycielskiego, maturzystów i ich rodziców. Wszyscy podkreślali słuszność tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłości.

     

edycja 2007/2008:

edycja 2008/2009:

edycja 2009/2010:

arkusze pytań

arkusze pytań

arkusze pytań

arkusze odpowiedzi

arkusze odpowiedzi

arkusze odpowiedzi

 

ogólnopolska
prezentacja wyników

ogólnopolska
prezentacja wyników

     
     

edycja 2010/2011:

edycja 2011/2012:

edycja 2012/2013:

arkusze pytań

arkusze pytań

arkusze pytań

arkusze odpowiedzi

arkusze odpowiedzi

arkusze odpowiedzi

     
     

edycja 2013/2014:

   

arkusze pytań

   

arkusze odpowiedzi