<< poprzednia strona

Reforma programowa

Zmiany w oświacie zawsze budzą wątpliwości i pytania, tak było również przed reformą szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w roku 2012. W odpowiedzi na kierowane do wydawnictwa zapytania na temat zmian stworzyliśmy przestrzeń, w której udzielenie szerokiego wsparcia w zakresie pracy zgodnie z nowymi wytycznymi.

Wszystkie podręczniki naszego wydawnictwa są dostosowane do wymagań reformy programowej i zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dokładamy wielu starań, by sprostać zmieniającym się oczekiwaniom szkolnictwa – zapraszamy do poznania naszej bogatej oferty!

Sprawdź numery dopuszczeń naszych podręczników

Zapowiadane zmiany w szkolnictwie wywoływały w 2009 roku gorącą dyskusję w całym społeczeństwie. Od początku budziły wątpliwości, ale także nadzieję na lepszą przyszłość kolejnych pokoleń Polaków. Jako wydawnictwo edukacyjne konsekwentnie i sumiennie przygotowywaliśmy się do zmian programowych. Opracowane przez nas publikacje były szeroko konsultowane z dydaktykami i nauczycielami. W ten sposób powstały aktualne i bogate zestawy edukacyjne, które są dla każdego nauczyciela nieocenionym wsparciem w codziennej pracy.

Rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej zostało podpisane przez Minister Katarzynę Hall 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa zaczęła obowiązywać już od września 2009 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz klasie pierwszej gimnazjum. 

Pełny tekst rozporządzenia

Nowa podstawa programowa z 2009 roku obejmuje całość treści nauczania od przedszkola do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Zmiany te są jednak wprowadzane do szkoły powoli – przez siedem lat. W pierwszym roku objęły uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, w drugim objęły uczniów klas II, aż stopniowo wszystkie klasy i typy szkół. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starych podstaw programowych. Tempo wprowadzanych zmian ilustruje tabela:


KALENDARZ WDRAŻANIA ZMIAN PROGRAMOWYCH
Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach
2009/2010I SPI Gimnazjum
2010/2011II SPII Gimnazjum
2011/2012III SPIII Gimnazjum
2012/2013IV SPI LI TI ZSZ
2013/2014V SPII LII TII ZSZ
2014/2015VI SPIII LIII TIII ZSZ
2015/2016IV TI LU
2016/2017II LU
SP - szkoła podstawowa, L - liceum, T - techikum, ZSZ - zasadnicza szkoła zawodowa, LU - liceum uzupełniające

Pełny tekst podstawy dla szkoły podstawowej

Pełny tekst podstawy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych