<< poprzednia strona
11.01.2010
Próbny Egzamin Gimnazjalny Z OPERONEM i Gazetą Wyborczą

Na Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z OPERONEM uczniowie zweryfikują swoje umiejętności w blokach międzyprzedmiotowych: humanistycznym, matematyczno - przyrodniczym oraz z języków obcych. Przez 3 dni, punktualnie o 9 rano uczniowie będą mogli zapoznać się z atmosferą czekającego na nich w kwietniu obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Odpowiedzi do testów zostaną wydrukowane w Gazecie Wyborczej następnego dnia po przeprowadzeniu egzaminu z danego bloku przedmiotowego.

Harmonogram:

13 stycznia – próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych, godz. 9.00 ,
14 stycznia – próbny egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, godz. 9.00 ,
15 stycznia – próbny egzamin z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, godz. 9.00

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON dostarcza szkołom biorącym udział w projekcie nie tylko bezpłatne arkusze dla każdego ucznia. Dodatkową wartością jest możliwość otrzymania analiz wyników uczniów w szkole. Specjalny formularz znajdzie się na stronie www.peg.operon.pl. W ubiegłym roku najwyższy średni wynik, zarówno w bloku humanistycznym jak i matematyczno przyrodniczym uzyskały szkoły z województwa małopolskiego. Jak będzie w tym roku?