PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

Strona główna
#
#

Nowość!
Sprawdzian Szóstoklasisty 2014 - zestaw zadań wraz z odpowiedziami

Publikacja Sprawdzian szóstoklasisty powstała z myślą o uczniach przygotowujących się do sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy. Umożliwia ona uczniom powtórzenie wiedzy i przećwiczenie potrzebnych umiejętności wymaganych na sprawdzianie. Zadania zawarte w publikacji sprawdzają wybrane umiejętności, które są kształcone w szkole podstawowej na różnych zajęciach edukacyjnych.

Uczeń znajdzie zadania z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • historii,
 • przyrody
 • dwa przykładowe arkusze sprawdzianu szóstoklasisty, które pomogą oswoić się z formułą arkusza egzaminacyjnego.

Zadania zostały pogrupowane w obszary: czytanie, pisanie, korzystanie z informacji, rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Podział ten jest w pełni zgodny ze standardami wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu na koniec szóstej klasy. W każdej części znajdują się zadania, klucze punktowania oraz kartoteki z wykazem sprawdzanych umiejętności.
Polecamy Sprawdzian szóstoklasisty uczniom do samodzielnej pracy w domu oraz nauczycielom, którzy chcą jak najlepiej przygotować uczniów do obowiązkowego sprawdzianu.


Strona główna
Strona główna
  Strona główna
#

Próbny Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

Pierwszy raz odbyła się 4 marca 2009, kiedy to do rozwiązywania próbnych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Uczestnictwo umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki.

Wydawnictwo Operon nieustająco rozwija program ogólnopolskich egzaminów próbnych. Robimy to w ścisłej współpracy z dyrektorami i nauczycielami ze szkół z całej Polski, aby zapewnić najwyższe standardy realizacji tego przedsięwzięcia.

Partnerami projektu są Gazeta Wyborcza i portal Edulandia.pl.

# #

Tegoroczna edycja odbędzie się 9 stycznia 2014.

W tym roku pragniemy zaprosić Państwa szkołę do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z OPERONEM z możliwością wyboru stopnia zaangażowania w projekt.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy propozycje – wiążą się one z różnymi korzyściami i zadaniami dla pracowników szkoły. Wyboru mogą Państwo dokonać w czasie zapisu szkoły do udziału w projekcie na stronie www.szkola.operon.pl.

Na tej stronie mogą Państwo również zapoznać się ze szczegółowym opisem każdej z możliwości.

Poniżej prezentujemy korzyści wynikające z przystąpienia do projektu w zależności od zakresu zaangażowania:

#

Tegoroczna edycja odbędzie się 9 stycznia 2014.

W tym roku pragniemy zaprosić Państwa szkołę do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z OPERONEM z możliwością wyboru stopnia zaangażowania w projekt.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy propozycje – wiążą się one z różnymi korzyściami i zadaniami dla pracowników szkoły. Wyboru mogą Państwo dokonać w czasie zapisu szkoły do udziału w projekcie na stronie www.szkola.operon.pl.

Na tej stronie mogą Państwo również zapoznać się ze szczegółowym opisem każdej z możliwości.

Poniżej prezentujemy korzyści wynikające z przystąpienia do projektu w zależności od zakresu zaangażowania:

Co otrzymuje szkoła w ramach projektu: SZKOŁA UCZESTNICZĄCA
w projekcie Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem
SZKOŁA WSPIERAJĄCA
projekt Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem

SZKOŁA PARTNERSKA
projektu Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem
?
Certyfikat udziału w projekcie
?
# # #
Możliwość wzięcia udziału w rankingu szkół biorących udział w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem
?

#

#

#
Arkusze egzaminacyjne w formie elektronicznej (pdf)
# # #
Arkusze egzaminacyjne w formie drukowanej
# # #
Otrzymanie wyników egzaminu w pierwszej kolejności
?

#

#

#
Dostęp do szczegółowych i indywidualizowanych informacji o postępach każdego z uczniów
?

#

#

#


Z jakimi zadaniami dla szkoły wiąże się ten poziom?
 1. Rekomendowanie programu
  ?
 2. Czynny udział w ankietach i badaniach organizowanych przez wydawnictwo
 1. Udział w kosztach przedsięwzięcia
  ?

  UWAGA PROMOCJA! Szkoły, w których przynajmniej dwóch nauczycieli zadeklarowało wybór podręcznika Wydawnictwa Operon na rok 2013/2014, zyskują status Szkoły Wspierającej i otrzymują arkusze w formie drukowanej nieodpłatnie.
 2. Testowanie narzędzi służących programowi egzaminacyjnemu
 1. Przeprowadzanie testów diagnostycznych Wydawnictwa Operon wśród uczniów od klasy IV do VI szkoły podstawowej
 2. Testowanie arkuszy egzaminacyjnych
 3. Współtworzenie arkuszy egzaminacyjnych
  ?
 4. Udostępnianie wydawnictwu do celów statystycznych wyników szkoły uzyskanych podczas Sprawdzianu Szóstoklasisty organizowanego przez CKE.
  ?
^
zwiń

Harmonogram akcji Próbny Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem:

ZAPISY

 • do 4 grudnia – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” oraz „Szkoły Wspierającej”. Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie drukowanej dla każdego ucznia.
 • do 8 stycznia – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej”. Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

TERMINY

 • między 6 a 8 stycznia – dostarczenie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” oraz „Szkoły Wspierającej” zapieczętowanej przesyłki z kompletem arkuszy do przeprowadzenia sprawdzianu;
 • 8 stycznia – udostępnienie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” arkuszy egzaminacyjnych do pobrania w formie elektronicznej (do samodzielnego wydruku) na stronie www.szkola.operon.pl;
 • 9 stycznia 2014 godzina 9.00 – odbywa się Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM;
 • 10 stycznia – publikacja odpowiedzi do zadań w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej http://www.operon.pl/sprawdzian_szostoklasisty_z_operonem;
 • do 8 lutego – możliwość wprowadzania wyników uczniów ze sprawdzianu na stronie www.szkola.operon.pl;
 • na początku marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” i „Szkoły Wspierającej” raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM.
 • w połowie marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM.

Kilka ważnych informacji organizacyjnych:

 1. PRZESTRZEGANIE HARMONOGRAMU JEST WAŻNE.
  Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim szkołom biorącym na przestrzeni lat udział w akcji za to, że dzięki przestrzeganiu harmonogramu, każdego roku udaje nam się uzyskać efekt prawdziwego egzaminu. Główną zaletą tak świetnej synchronizacji jest utrzymanie pytań w tajemnicy dla wszystkich do tego samego momentu. Dzięki temu wszystkie szkoły biorące udział w akcji mają równe szanse, a Próbny Sprawdzian szóstoklasisty spełnia wszystkie swoje cele: sprawdza rzeczywistą wiedzę, pozwala przeprowadzić prawidłową diagnozę oraz zaznajamia uczniów z technicznymi aspektami egzaminu. Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przystąpienie do egzaminu oznacza akceptację powyższego harmonogramu.
 2. ZGŁOSZENIE SZKOŁY ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE, POPRZEZ STRONĘ WWW.SZKOLA.OPERON.PL
  Serwis zmienił się wizualnie, ale nadal aktywne są w nim wszystkie dane z lat ubiegłych.
 3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
  Może się zdarzyć, że w przypadku zgłoszenia szkoły przez osobę wcześniej niezarejestrowaną w systemie nastąpi telefoniczna weryfikacja zgłoszenia przez pracownika Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa Operon.


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię 800 88 66 88 lub pod adresem mailowym: info@operon.pl

Strona główna


Strona główna
wyniki ogólnopolskie
#

Raport z próbnego sprawdzianu

Dzięki raportom nauczyciele i uczniowie zyskują wiedzę nie tylko na temat posiadanej przez uczniów wiedzy, ale także dowiadują się, jak ich wyniki plasują się na tle innych uczniów z całej Polski.

#

Generator testów

Tworzenie testów i sprawdzianów jeszcze nigdy nie było tak proste!

Dzięki generatorowi testów kartkówkę można przygotować w 3 minuty w 3 krokach: wybrać pytania, wygenerować dokument i go wydrukować.

#

Kursy internetowe z Operonem

Są to niezwykle popularne kursy szkoleniowe. Na ostatni – autorstwa dr Iwony Majewskiej-Opiełki pt. „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” – zapisało się już ponad 10 000 nauczycieli!

Inne przykładowe tematy:

 • „Ocenianie holistyczne w praktyce szkolnej - nowe wyzwania"
 • „Sojusznicy czy wrogowie - o współpracy z rodzicami”

#

Biuletyn elektroniczny

Cotygodniowa porcja informacji związanych z edukacją, kształceniem i pracą nauczyciela.

#

Przewodniki metodyczne ze scenariuszami lekcji

Przewodniki metodyczne stanowią pomoc dla nauczycieli wykorzystujących w pracy podręczniki Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Przewodniki zawierają wskazówki metodyczne dotyczące nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych metod pracy. Zamieszczono w nich także dokładny rozkład materiału oraz wybrane scenariusze lekcji.