<< poprzednia strona

150/08

26/09/S

96/10/S

Każdy rozdział przygotowanego podręcznika podporządkowany jest jednemu tematowi głównemu – kolejnym miesiącom roku szkolnego. Dzięki temu prezentowany materiał jest dobrze uporządkowany (zgodnie z rytmem kalendarzowym), ale jednocześnie zróżnicowany i ciekawy.

Teksty literackie przeplatają się z tekstami z innych dziedzin kultury. Wzbogacono je też kolorowymi zdjęciami i ilustracjami.

Dodatkowym atutem podręcznika jest duża liczba ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności, z których część zawsze dotyczy czytania ze zrozumieniem.

Każdy rozdział kończy się testem wzorowanym na testach kompetencji przeprowadzanych na koniec szkoły podstawowej.

Przygotowaliśmy trzy tomy podręcznika do kształcenia kulturowo-literackiego oraz trzy tomy podręczników do kształcenia językowego.