Część nauczycieli znów ma być zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Trwają prace nad ustawą wprowadzającą odpowiednią poprawkę w Karcie Nauczyciela. Przeciwny jest temu Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ministerstwo Edukacji wciąż nowelizuje Kartę Nauczyciela. Dodany niedawno art. 10 zobowiązywał szkoły
i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. Przepis obowiązywał od 1 września 2018 roku. Zmiany okazały się jednak nie do końca korzystne, ponieważ po niecałych trzech miesiącach MEN chce się z nich częściowo wycofać. Drugie czytanie projektu reformy szkolnictwa zawodowego wniosło nieoczekiwaną poprawkę (art. 10a KN), w myśl której nauczyciele prowadzący zajęcia w wymiarze do czterech godzin tygodniowo będą mogli być zatrudniani na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Sprzeciwia się temu Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluje do senatorów, aby nie głosowali za wejściem w życie nowego przepisu. Związkowcy podkreślają, że taka zmiana doprowadzi do dyskryminacji niektórych nauczycieli – osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych nie będą miały statusu nauczyciela, a co za tym idzie – będą wykluczone z awansu zawodowego i oceny pracy. Wskazują również na braki w poprawce – zabrakło informacji o nauczycielach ukaranych zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu. Jeśli poprawka znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy, ZNP zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Żródło: https://www.prawo.pl/oswiata/zakaz-zatrudniania-nauczycieli-na-umowach-cywilnoprawnych-wyjatek,330569.html