Realizowali Państwo innowacyjny
projekt, który wyjątkowo wpłynął na rozwój i zaangażowanie Waszych uczniów? Mogą go Państwo zgłosić do konkursu organizowanego przez MEN „Kierunek – Innowacja 2024”. Konkurs jest skierowany donauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli

Udział w konkursie to wyjątkowa okazja, aby podkreślić wartość i efektywność innowacyjnego podejścia w nauczaniu. To również szansa, by podzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami z innymi nauczycielami oraz przyczynić się do rozwoju i zmian w edukacji.

Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Zgłoszenia przyjmowane są od 10 czerwca do 26 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone 14 października.

Przedmiot konkursu – opis działalności innowacyjnej 

W ramach zadania konkursowego nauczyciel przygotowuje opis działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę, ale przedstawiona w nim innowacja może dotyczyć działalności realizowanej przez grupę nauczycieli.

Opis działalności innowacyjnej prowadzonej w roku 2023/2024 może mieć formę:

  • prezentacji,
  • filmu,
  • materiału multimedialnego,
  • inną dowolnie wybraną przez nauczyciela.

 
Opis nie może zawierać treści naruszających normy społeczne i prawne ani treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  • kategoria pierwsza – przedszkola,
  • kategoria druga – szkoły podstawowe,
  • kategoria trzecia – szkoły ponadpodstawowe.

 
Zadanie konkursowe należy opracować za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pod adresem www.zpe.gov.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Krzysztof Klefas (mail: Krzysztof.Klefas@men.gov.pl, tel. 22 34 74 199).

 

Źródło:

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”, https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek--innowacja-2024 (dostęp: 11.06.2024 r.).