Przygotowania do prowadzenia lekcji obejmują wybór zagadnień do przedstawienia w klasie oraz plan umiejętności, które uczniowie i uczennice mają opanować. Okazuje się, że warto także pomyśleć o sposobie przekazania tych informacji, ale nie tylko o metodzie, lecz także o modulacji głosu. Brytyjscy naukowcy z uniwersytetów Essex i Reading udowodnili, że ton głosu znacząco wpływa na uczniowskie zaangażowanie oraz otwartość na naukę i relację z nauczycielem.

 

Ton głosu w skuteczny sposób wyraża troskę, zrozumienie i otwartość nauczycieli. Łatwo zapomnieć się, kiedy jesteśmy zestresowani lub po prostu zmęczeni, ale pamiętajmy – nauczyciele mogą zapewnić pozytywne środowisko do nauki, jeśli rozważnie używają tonu głosu – podkreśla prof. Netta Weinstein z University of Reading.

Głos – narzędzie pracy nauczyciela

Podstawowym i jednym z najważniejszych narzędzi w pracy nauczyciela jest głos. Używają go państwo zarówno w kontekście nauczania, jak i wychowania uczniów oraz uczennic. To, w jaki sposób głos zostaje użyty, ma kluczowe znaczenie dla samopoczucia ucznia oraz wpływa na przetwarzanie i rozumienie informacji, co w rezultacie przekłada się na efekty nauczania. Nauczyciele, którzy nie modulują głosu, mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi uczniów.

Wpływ tonu głosu na uczniowskie zaangażowanie i motywację 

Naukowcy z uniwersytetów Essex i Reading przeprowadzili badania wśród 250 dzieci. Odtworzyli im nagrane głosy nauczycieli. Badani mieli za zadanie określić swoje emocje, zaufanie i chęć współpracy z nauczycielem z nagarnia.

Wyniki badań potwierdziły, że surowy i ostry ton głosu wpływał negatywnie na motywację uczniów. Częściej się buntowali, co wpływało na ich samopoczucie, byli mniej otwarci i nie chcieli dzielić się swoimi problemami. Łagodny, wspierający ton uwalniał relacje uczeń – nauczyciel, co przekładało się na większą motywację i zaangażowanie. 

Ton głosu a zapamiętywanie informacji  

Rezultaty badań są szczególnie ważne w kontekście przetwarzania i zapamiętywania informacji. Oznaczają, że dzieci i młodzież nie będą osiągać dobrych wyników w nauce, jeśli nauczyciel będzie zwracać się do nich nieodpowiednim, nieprzyjemnym lub surowym tonem głosu. Co ważne, dotyczy to również zbyt słabego głosu (zachrypniętego, napiętego).

Więcej na temat badania przeczytają Państwo na stronie The British Psychological Society.

 

Źródła:

  1. Ton głosu nauczyciela ma znaczenie podczas pracy z uczniami, https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/6370-ton-glosu-nauczyciela-ma-znaczenie-podczas-pracy-z-uczniami (dostęp: 18.09.2023 r.).
  2. University of Essex, EurekAlert!, https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjep.12567  (dostęp: 18.09.2023 r.).