Jaka jest różnica między szczęściem, zadowoleniem i satysfakcją? Co zrobić, aby żyć dobrze?  Etyka stawia pytania dotyczące sensu i celu życia, prowokując głębokie przemyślenia na temat tego, co jest naprawdę ważne. Lekcje z tego przedmiotu towarzyszą uczniom od szkoły podstawowej, po szkołę średnią. Co zrobić, aby były wciągające i wciąż motywowały dzieci, a później młodzież, do aktywności? Wsparciem w tym procesie są odpowiednio dobrane metody, narzędzia, sprawdzone pomysły i oczywiście dobrze skonstruowane podręczniki.
 

Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Alexis de Tocqueville

Z czego uczyć etyki?

Regularne zajęcia z etyki przyczyniają się do kształtowania silnego charakteru i wartości, które są niezbędne w dorosłym życiu. Uczniowie uczą się szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, empatii i sprawiedliwości. Lekcje z tego przedmiotu opierają się głównie na zajęciach praktycznych. To pozwala uczniom swobodnie się rozwijać – zadawać pytania, wyrażać obawy, dyskutować, formułować własne opinie i argumentować. Z czego więc uczyć etyki?

Edukacja etyczna może zacząć się już od najmłodszych lat i trwać przez cały okres szkolny. Wydawnictwo Operon przygotowało podręczniki dla klas IV–VI szkoły podstawowej oraz do szkoły średniej. Publikacje są zintegrowane z materiałami dodatkowymi, webinarami i kursami.

SZKOŁA PODSTAWOWA                    SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Podręcznik do etyki dla szkoły podstawowej

Autorzy stworzyli bazę tematów aktywizujących uczniów do rozmowy na temat:

 • emocji, uczuć i relacji międzyludzkich,
 • zasad moralnych i uczciwości,
 • szacunku i godności,
 • praw człowieka,
 • ochrony przyrody,
 • moralności religijnej i świeckiej,
 • historii etyki.
   

SPRAWDŹ

Podręcznik do etyki dla szkoły ponadpodstawowej

Autorzy przedstawiają problemy aktualne, ale także sylwetki oraz idee wybitnych filozofów. Dają również przestrzeń do rozważań na temat dobra i zła, prawdy i kłamstwa, moralności oraz odpowiedzialności. Wszystkie wątki są osadzone w aktualnej rzeczywistości. Uczniowie mają okazję zastanowić się oraz sformułować i wyrazić własne opinie i przekonania.

SPRAWDŹ

Prezentacje multimedialne – uzupełnienie podręcznika dla szkoły średniej

Aby zrealizować zajęcia z etyki, na których uczniowie będą w pełni zaangażowani, warto stosować różne narzędzia. Dobrze jest też dopasowywać je do konkretnych uczniów i klasy. Dlatego uzupełnieniem podręcznika do etyki dla szkoły ponadpodstawowej są prezentacje multimedialne oraz scenariusze.

Materiały multimedialne dopasowane do podręcznika do etyki to:

 • prezentacje multimedialne – komplety materiałów dodatkowych w formie cyfrowej: wstępy do lekcji, filmy, animacje, plansze, schematy i zadania;
 • scenariusze do tematów z podręcznika – sprawdzone pomysły na aktywizowanie współczesnego pokolenia uczniów; scenariusze przygotowano do wyłącznej dyspozycji nauczyciela.

 
Webinary i kursy dla nauczycieli etyki 

Wskazówki, sprawdzone metody i skuteczne narzędzia przydatne na lekcjach filozofii znajdą Państwo w udostępnionych przez Operon licznych kursach i nagraniach webinarów.

Tematyka dostępnych nagrań webinarów i kursów, które są dopasowane do podręcznika:

 • Istnienie i natura absolutu: Teizm, ateizm, deizm, panteizm, agnostycyzm i inne
 • Jak hodować tylko dobrego wilka, czyli nie poddać się złu. O ludzkich dylematach etycznych
 • Ach, te wartości! Rozważania na temat naszych postaw i wyborów
 • Jak żyć dobrze, aby potem niczego nie żałować?

 
Udostępnione kursy i webinary stanowią okazję na rozwijania kompetencji i uczenia się od najlepszych edukatorów i edukatorek w Polsce.

 

ETYKA – SZKOŁA PODSTAWOWA               ETYKA – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA