Świadomość kryzysów psychicznych jest coraz większa, ale coraz trudniej umówić wizytę dziecka u psychiatry dziecięcego. A najmłodsi pilnie potrzebują pomocy. Młode pokolenie uczniów to często ludzie samotni, przerażeni niestabilnością świata po 2020 r. Ich poczucie wartości i sprawczości maleje lub jest skrajnie niskie, a to rodzi kryzys psychiczny. Na dorosłych – rodzicach i nauczycielach – spoczywa odpowiedzialność za dostrzeżenie w porę i właściwe zareagowanie na problem. Na szczęście nie zostaną z tym Państwo sami – właśnie trwa nabór do programu pilotażowego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, a na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki mogą Państwo znaleźć serię filmów edukacyjnych.

 

Rekordowy termin wizyty u psychiatry dziecięcego to 6 maja 2030 roku – ujawnia Fundacja GrowSPACE.

2000 dni – tyle niektóre dzieci czekają na pomoc psychiatry na NFZ. Tak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, które przeanalizowała Fundacja GrowSPACE. Dane pochodzą ze strony https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/ 

Wyzwania w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz ze specjalistami przygotowało serię filmów dotyczących pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Podejmują w nich tematykę:

 • przyczyn występowania kryzysów psychicznych wśród uczniów,
 • wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego,
 • wyzwań w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
Specjaliści podkreślają wagę komunikacji będącej podstawą do zauważenia niezaspokojonych potrzeb i stanów emocjonalnych dziecka/ucznia. Zauważają także, że rodzina jako najważniejsza przestrzeń wychowawcza nie zawsze dobrze sobie radzi. Zaniedbane relacje to źródło problemów emocjonalnych, które przyczyniają się do kryzysów psychicznych. W takich przypadkach niezbędna staje się współpraca między rodzicami a szkołą i niekiedy między specjalistą. 

Realne wsparcie w pierwszej pomocy psychologicznej oraz we wzmocnieniu poczucia własnej wartości u uczniów oferuje także program pilotażowy „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Program pilotażowy dla szkół  

chlopiec depresja psychiatra

Już w październiku 2023 r. będą mogli Państwo wziąć udział w programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. To odpowiedź na przerażające wyniki raportu dotyczącego stanu psychicznego dzieci i młodzieży – tak źle nie było jeszcze nigdy. Połowa uczniów w Polsce ma skrajnie niską samoocenę, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, blisko 9 procent z nich deklaruje podjęcie próby samobójczej.

Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” będzie obejmował po 4 lekcje w semestrze dla 4 grup klas: 1–3, 4–6, 7–8 ze szkół podstawowych oraz 1–4 ze szkół ponadpodstawowych. W pierwszym semestrze zostaną omówione tematy: emocji, potrzeb, granic oraz komunikacji. Odbiorcami programu są nie tylko uczniowie, lecz także rodzice i nauczyciele.

Uczestnicy programu „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” nauczą się:

 • rozpoznawać własne zasoby,
 • radzić sobie ze stresem,
 • sięgać po pomoc,
 • rozwiązywać konflikty,
 • stosować postawę asertywności,
 • radzić sobie z lękiem,
 • stosować pierwszą pomoc psychologiczną,
 • wspierać innych.

 
Aby zgłosić szkołę do programu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl.

 

Źródła:

 1. Na wizytę u psychiatry dziecięcego trzeba czekać miesiące. Szokujące dane z NFZ, https://glos.pl/na-wizyte-u-psychiatry-dzieciecego-trzeba-czekac-miesiace-szokujace-dane-z-nfz, (dostęp: 05.09.2023 r.).
 2. Zapisz szkołę do programu profilaktycznego „Godzina dla młodych głów”, https://mlodeglowy.pl/zapisz-szkole-do-programu/ (dostęp: 05.08.2023 r.).
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – perspektywy – wyzwania na przyszłość, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna--perspektywy--wyzwania-na-przyszlosc (dostęp: 05.08.2023 r.).