Jak w natłoku zmian wejść płynnie i bezproblemowo w nowy rok szkolny oraz dostosować nauczanie swojego przedmiotu do wytycznych MEN? Wydawnictwo Operon opracowało specjalne wykazy do konkretnych podręczników przedstawiające zmiany w zakresie obowiązującego materiału.

 

Na bieżąco informujemy Państwa o wszystkim, co dzieje się w polskiej edukacji i reagujemy na zmiany. Już od roku szkolnego 2024/2025 zacznie obowiązywać uszczuplona podstawa programowa. Dla wygody nauczycieli przygotowaliśmy wykazy z informacjami o zmianach i precyzyjnymi oznaczeniami usuniętych oraz zmodyfikowanych treści z podręczników.  

Których przedmiotów dotyczy i na czym polega nowelizacja?

Celem zmian wprowadzonych przez MEN jest ograniczenie i usunięcie nadmiaru materiału, który nauczyciel powinien przedstawić uczniom na zajęciach. Przeładowane podstawy programowe nie tylko utrudniają pracę nauczycielowi, lecz także stawiają przed uczniami zadanie niemal niemożliwe do wykonania. Młodzież nie jest w stanie opanować tak dużej ilości materiału. Dlatego odchudzenie obowiązkowych treści według MEN zadziała mobilizująco i przełoży się na lepsze efekty nauczania.

Nowelizacja obejmuje przedmioty: język polski, matematyka, język nowożytny, historia, WOS, filozofia, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.

Nowelizacja nie obejmuje przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, biznes i zarządzanie, przyroda, etyka, plastyka, technika i muzyka.

Szczegółowy wykaz zmian w podręcznikach – co zostaje, a co usunięto?         

Zmiany w podstawach programowych zostały przygotowane tak, aby nie było konieczności wymiany podręczników od września 2024 r. Jak zorientować się, które treści wykraczają poza zakres uszczuplonej podstawy programowej? Korzystając z przygotowanych wykazów prezentujących zmiany w konkretnych podręcznikach Operonu, mogą Państwo zrobić to szybko i sprawnie, bez konieczności wczytywania się w treść dokumentów MEN.

Co należy zrobić, żeby pobrać wykaz dla swojego podręcznika?

 
Udostępnione zostały wykazy dla wybranych podręczników do szkoły branżowej. Systematycznie są uzupełniane wykazy dla pozostałych przedmiotów.

Cyfrowe odzwierciedlenia podręczników na nowy rok szkolny 

Zgodnie z wytycznymi MEN podręczniki Operonu będą uwzględniały zmiany z 2024 r., których ideą jest przede wszystkim ograniczenie treści nauczania – wymagań szczegółowych. Podręczniki z oznaczeniem treści wykreślonych z podstawy programowej zostaną udostępnione na Platformie Operon w postaci cyfrowej. O szczegółowych zasadach dostępu wkrótce Państwa poinformujemy.

Więcej na temat uszczuplonych podstaw programowych przeczytają Państwo w artykułach:

  

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN