• Pierwszy państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku.
• W latach 2018/2019 i 2019/2020 będzie obejmował przedmioty: 
- język polski,  Szczegóły
- matematykę, Szczegóły
- język obcy nowożytny.
• Lata 2018‒2020 ‒ okres przejściowy, w którym niezbędne jest wyrównanie braków wiedzy wynikających z różnic programowych z języka polskiego i matematyki.
 Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

• Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem planowany jest na jesień 2018 roku.