Kursy internetowe

  • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w klasach IV–VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, II edycja START W SIERPNIU
  • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale nie wiecie, kogo zapytać, II edycja START W SIERPNIU
  • Narzędzia i metody myślenia krytycznego (TOC) w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – ćwiczenie form wypowiedzi, II edycja START WE WRZEŚNIU