Na kompleksowy program Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty składają się z trzy etapy:

1. Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem przeprowadzany 12 kwietnia 2018 r.
2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Ogólnopolskiego  Sprawdzianu Szóstoklasisty,
3. Udostępnienie nauczycielom planów naprawczych dla klasy, służących wyrównaniu poziomu nauki.
 
Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Sprawdzianu.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ          HARMONOGRAM          BAZA ARKUSZY          WYNIKI OGÓLNOPOLSKIE          WYNIKI DLA UCZNIÓW

Partnerami projektu jest British Council.