Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem – jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. W tym roku Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty jest przeprowadzany w pierwszym tygodniu kwietnia – czyli w terminie organizacji sprawdzianu państwowego. We wszystkich szkołach w Polsce uczniowie przystępują do niego tego samego dnia. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia oraz motywuje ich do nauki przed zapowiadaną „małą maturą” po klasie ósmej. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty pomoże też szkołom w łagodnym wejściu w reformę edukacji 2017.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych szóstoklasistów.