Biuro prasowe      Kodeks dobrych praktyk      Pracuj u nas      Kontakt

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON aktywnie działa na polskim rynku publikacji edukacyjnych. W swojej bogatej ofercie ma podręczniki do wszystkich poziomów nauczania szkolnego oraz publikacje przygotowujące do egzaminu w ósmej klasie szkoły podstawowej  i matury.

Nieustannie dokładamy starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska nauczycielskiego i zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów. Dlatego też proponujemy zestawy dydaktyczne zawierające nie tylko podręczniki, ale także pokaźny pakiet materiałów uzupełniających dla ucznia, nauczyciela i szkoły, takich jak multimedialne pomoce naukowe czy filmy edukacyjne własnej produkcji. Wspieramy proces edukacji uczniów na wielu płaszczyznach – corocznie organizujemy próbne egzaminy na różnych poziomach kształcenia.

  

Nasze projekty

Od lat realizujemy i angażujemy się między innymi w następujące projekty:

i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Spółka Wydawnictwo OPERON otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany jest w ramach działania „Dotacje na kapitał obrotowy” i dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.