Nowości Operon

Reforma 2017

Język polski   

jezyk polski klasa 4 podrecznik i zeszyt cwiczen
język polski klasa 7 podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Język polski 4

Język polski 5

Język polski 7

Język polski 8

Obudowa dydaktyczna
do każdego tomu

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

pobierz program nauczania

Nowość! Obudowa dydaktyczna została uzupełniona o materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Poznaj nasze podręczniki

Język polski 4. Kształcenie językowe.

Autor: Małgorzata Białek

Numer dopuszczenia MEN - 900/2/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania    zamów podręcznik

Dzięki przystępnym wyjaśnieniom oraz atrakcyjnym ćwiczeniom w podręczniku uczeń przekona się, że problemy językowe mogą stanowić intrygującą łamigłówkę, którą da się rozwiązać przy odrobinie uważności, wiedzy i umiejętności logicznego myślenia.

Małgorzata Białek, autorka podręcznika

Przemyślana formuła

Poprawna polszczyzna to nie tylko zestaw zasad i reguł gramatycznych czy ortograficznych. To przede wszystkim właściwa, zrozumiała dla wszystkich komunikacja. Podręcznik porusza te zagadnienia. Uczniowie poznają części mowy, budowę i rodzaje zdań. Zapoznają się z poprawną wymową i pisownią. Publikacja wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego to niezbędna wiedza każdego ucznia klasy czwartej.

 • Przejrzysty układ podręcznika, liczne wyróżnienia graficzne oraz barwne rysunki i fotografie ułatwiają znalezienie najważniejszych informacji.
 • Inspirujące pytania na początku każdej lekcji pobudzają kreatywne myślenie.
 • Zadania do wykonania w grupie kształtują umiejętność pracy zespołowej.
 • Duża liczba zadań umożliwia opanowanie potrzebnych umiejętności praktycznych i zagadnień teoretycznych.

Ceniony autor

Małgorzata Białek

Ukończyła filologię polską ze specjalnością nauczycielską oraz podyplomowe studia filozoficzno-etyczne. Jest nauczycielką języka polskiego i etyki oraz egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

Lubi uczyć, pokazywać, że literatura może być przygodą, a gramatyka – ciekawą zagadką. Przepada za pełnymi tajemnic powieściami o dawnych czasach. Podczas wakacji uwielbia spacery brzegiem morza, gdy słońce wydłuża cienie. Nigdy nie martwi się na zapas, bo nie warto, a zresztą – kogo zachęciłaby smutna mina nauczyciela?  

Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie

Autor: Małgorzata Składanek

Numer dopuszczenia MEN - 900/1/2017

Podręcznik łączy tradycję z nowoczesnością w doborze tekstów literackich i rozwiązań dydaktycznych. Jest przyjazny każdemu uczniowi w realizacji jego indywidualnych potrzeb i aktywnej pracy w grupie. Uporządkowana i przejrzysta struktura pomaga systematyzować, utrwalać i sprawdzać wiedzę.
Małgorzata Składanek, autorka podręcznika

zajrzyj do podręcznika     pobierz program nauczania     zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.    zobacz zestaw

Przemyślana formuła

Świat kultury, piękna słowa, wybitnych twórców – w dobie atakujących nas nie zawsze wartościowych informacji lekcje języka polskiego nabierają dodatkowego wymiaru. Publikacja zawiera wybór zróżnicowanych utworów literackich – z pewnością zainteresują one każdego ucznia. Podręcznik zawiera także zagadnienia z zakresu ortografii, dużą liczbę ćwiczeń a także praktyczne wskazówki, które ułatwiają komponowanie różnych form wypowiedzi.

 • Staranny dobór tekstów literackich uwzględnia zróżnicowane zainteresowania uczniów.
 • Ciekawie skonstruowane zadania – łatwy sposób na opanowanie niezbędnych umiejętności.
 • Inspirujące teksty kultury zachęcają do twórczej interpretacji.
 • Starannie zaplanowany układ podręcznika i liczne wyróżnienia graficzne ułatwiają zapamiętywanie i wyszukiwanie informacji.

Ceniony autor

Małgorzata Składanek

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletni dorobek zawodowy, który przekłada się na sukcesy szkolne uczniów, ich osiągnięcia w konkursach i wyniki egzaminów zewnętrznych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesuje się literaturą, filmem, teatrem. Lubi przyrodę, podróże i aktywny styl życia.

Język polski 4. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Alicja Krawczuk-Goluch

 

Zeszyt ćwiczeń opracowany do podręczników Język polski 4. Kształcenie kulturowe-literackie Małgorzaty Składanek oraz Język polski 4. Kształcenie językowe Małgorzaty Białek. Ćwiczenia pokazują uczniom powiązania między kulturą a językiem. Zaprezentowany zestaw zadań pozwala na wykorzystanie rozmaitych pomysłów dydaktycznych, które trafią do każdego ucznia. Zeszyt ćwiczeń został tak przygotowany, by umożliwić uczniowi zarówno pracę samodzielną w domu, jak i pracę w szkole – z pomocą nauczyciela.

 

Język polski 5. Kształcenie kulturowo-literackie

Autor: Małgorzata Składanek

Numer dopuszczenia MEN - 900/4/2018

Podręcznik jest kontynuacją znanych z klasy czwartej spotkań z literaturą, kulturą, językiem i tradycją. Pozwala utrwalać znane już zagadnienia i na ich podstawie wprowadza nowe, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury, a także podejmuje próby ich krytycznej oceny. Zaproponowane rozwiązania tematyczne skłaniają ucznia do samodzielnych poszukiwań, rozwijają jego kreatywność i pasję poznawczą.

zajrzyj do podręcznika

Literatura piękna w najlepszym wydaniu!

 • Rozwiniesz w uczniach wrażliwość na ponadczasowe wartości i dzieła szeroko pojętej kultury.
 • Zainteresujesz wartościowymi utworami z literatury polskiej i światowej.
 • Zaszczepić w uczniach zamiłowanie do literatury.
 • Nauczyć szacunku do człowieka oraz dorobku cywilizacyjnego ludzkości.

Przemyślana i sprawdzona struktura

 • Optymalny dobór tekstów literackich – pozwoli zrealizować podstawę programową i zainteresuje uczniów
 • Przewodni motyw każdego rozdziału nawiązuje do pór roku i dopasowuje się do codziennych wydarzeń, których uczniowie doświadczają  – Twoi podopieczni łatwiej zrozumieją sens i przydatność omawianych zagadnień
 • Przykłady wymaganych form wypowiedzi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich redagowania oraz wzorcowymi pracami – otrzymujesz użyteczny materiał do pracy
 • Różnorodne ćwiczenia do pracy indywidualnej i zespołowej – otrzymasz inspiracje by zróżnicować formułę lekcji
 • Testy sprawdzające po zakończeniu każdego działu – Twoi uczniowie dowiedzą się, w jakim stopniu zapamiętali wymagany materiał

Doświadczony autor

Małgorzata Składanek

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletni dorobek zawodowy, który przekłada się na sukcesy szkolne uczniów, ich osiągnięcia w konkursach i wyniki egzaminów zewnętrznych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesuje się literaturą, filmem, teatrem. Lubi przyrodę, podróże i aktywny styl życia.

Obudowa dydaktyczna – zbiór inspiracji i pomocy dla nauczyciela

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela, a w niej:

         - Plan wynikowy
         - Plan dydaktyczny
         - Scenariusze lekcji
         - Karty pracy
         - Propozycje sprawdzianów

 • Generator testów:

         - Szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
         - Możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany

 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • W nowej formie! Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e-dziennika

Język polski 5. Kształcenie językowe

Autor: Hanna Szaniawska

Numer dopuszczenia MEN - 900/3/2018 

Przystępne definicje, wiele ćwiczeń o różnym stopniu trudności, zachęta do współpracy w grupie pozwolą uczniom w przyjazny sposób poznawać kolejne zagadnienia naszego języka i utrwalać je, aby mogli z łatwością, a także poprawnie i skutecznie komunikować się z innymi.

zajrzyj do podręcznika

Nauczysz poprawnej i zrozumiałej komunikacji

 • Źródło wiedzy o częściach mowy, budowie zdań, zasadach wymowy i pisowni.
 • Precyzyjnie i zrozumiale sformułowane zasady i reguły gramatyczne oraz ortograficzne.
 • Wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego – wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Formuła krok po kroku

 • Pytania rozpoczynające każdą lekcję skłonią ucznia do odkrywania zasad gramatycznych w codziennym języku.
 • Wyróżnienie ważnych informacji - uczniowie łatwo znajdą kluczowe zagadnienia do zapamiętania
 • Ciekawe i zabawne ilustracje – Twoi uczniowie docenia luźniejsze chwile na lekcji
 • Zadania o różnym stopniu trudności – dasz satysfakcje z nauki uczniom o różnym możliwościach i poziomie wiedzy
 • Duża liczba ćwiczeń – będziesz mieć pewność, że Twoi uczniowie opanowali materiał w praktyce
 • Po każdym dziale syntetyczne podsumowania oraz sprawdziany wiedzy – Twoi uczniowie lepiej przygotują się do sprawdzianów

Doświadczony autor

Hanna Szaniawska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach przez kilka lat pracowała w różnych zawodach, m.in. jako redaktor, ale to szkoła okazała się jej przeznaczeniem. 

Jako nauczycielka języka polskiego przeszła wszystkie szczeble edukacji – szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Jak każdy polonista lubi czytać. Wybiera przede wszystkim książki o tematyce psychologicznej i społecznej.

Wielką satysfakcję sprawiają jej dyskusje z uczniami o postawach i motywach postępowania poznawanych bohaterów, a także poszukiwanie w książkach wskazówek do własnego życia. To z inspiracji uczniów stworzyła autorski program klasy humanistycznej i serię podręczników do języka polskiego dla klas V–VI szkoły podstawowej.

Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Alicja Krawczuk-Goluch

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia klasy piątej.  Jasny i czytelny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych pomaga uczniowi zdobywać nowe umiejętności językowe. Zróżnicowane ćwiczenia pisemne oraz ustne przygotowują ucznia do kolejnych etapów kształcenia. Zawarte w zeszycie ćwiczeń nawiązania do tekstów kultury pozwalają uczniowi na świadome uczestnictwo w  świecie kultury.

Język polski 7

Autorzy: Barbara Klimczak, Teresa Zawisza-Chlebowska, Elżbieta Tomińska

Numer dopuszczenia MEN - 900/7/2017

Podręcznik został napisany z szacunkiem dla uczniów, z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach, ale też z nadzieją, że uda się w nich obudzić  potrzebę poszerzania wiedzy o języku i poznawania dzieł pisanych w języku polskim, a także rozwinąć umiejętność posługiwania się nim.
Teresa Zawisza-Chlebowska, Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska ‒ autorki podręcznika

zajrzyj do podręcznika    program nauczania     zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.    zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Starannie zaplanowany układ treści

Na tym etapie nauki istotne jest zainteresowanie ucznia wartościowymi utworami literackimi i publicystycznymi – zgodnymi jego etapem rozwoju i dojrzałością. Dzięki tej części podręcznika nauczyciel w atrakcyjny sposób zrealizuje ten cel. Publikacja obejmuje treści z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego, kształcenia językowego (zarówno wiadomości teoretyczne i praktyczne) oraz elementy retoryki. Umożliwia kształtowanie umiejętności krytycznej analizy utworów literackich i publicystycznych oraz innych teksów kultury. Stałym elementem – powtarzalnym w każdym rozdziale – jest Warsztat krytycznego myślenia.

 • Teksty literackie opatrzone kontekstem historycznym oraz kulturowym dają możliwość szerszej interpretacji utworu.
 • Seria ćwiczeń zawierających przykłady, które nawiązują do codziennych sytuacji, to przyjazny sposób na zrozumienie zawiłości polskiej ortografii, interpunkcji, gramatyki języka polskiego,
   a także zastosowania zasad gramatycznych i ortograficznych w praktyce.
 • Warsztaty pisarskie w podręczniku rozwijają umiejętność samodzielnego redagowania różnorodnych tekstów, wykorzystania elementów retoryki w tworzeniu wypowiedzi spójnych, dostosowanych do danej formy gatunkowej pod względem kompozycyjnym jak i stylistycznym, i zawierających poprawne wnioskowanie.
 • Propozycje różnorodnych tematów projektów oraz prac grupowych zachęcają do współpracy w grupie, kształtowania kompetencji społecznych, inspirują do realizacji ciekawych zagadnień.

 

Język polski 8

Autorzy: Teresa Zawisza-Chlebowska, Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska 

Numer dopuszczenia MEN - 900/8/2018

Podręcznik jest pisany z szacunkiem dla uczennicy i ucznia. Z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach ‒ niekoniecznie językiem polskim, z nadzieją, że uda się obudzić potrzebę poszerzania wiedzy o własnym języku i doskonalić umiejętności posługiwania się nim. 

zajrzyj do podręcznika

Zainspirujesz i rozwiniesz pasje swojego ucznia

 • Bogaty zakres treści przekracza wskazania nowej podstawy - inspirująca baza do rozwijania zamiłowań Twoich uczniów do przedmiotu i literatury w ogóle
 • Zawarty materiał zawiera odniesienia do różnorodnych kontekstów (historycznych, biograficznych, kulturowych) - pomożesz uczniom lepiej zrozumieć zjawiska literackie i poszerzysz ich  horyzonty wiedzy.
 • Treści nawiązują do współczesności, zawierają liczne przykłady dnia codziennego – Twoi uczniowie łatwo zrozumieją sens i przydatność omawianego materiału

 

Podręcznik przyjazny dla uczniów i nauczycieli

 • Mnogość tekstów literackich i zagadnień kulturowych – łatwo dobierzesz materiał, by zaciekawić ucznia
 • Podsumowania materiału po każdym dziale ujęte na osi czasu – uczeń zapamięta chronologię wydarzeń
 • „Warsztat krytycznego myślenia” na końcu każdego rozdziału – zaangażujesz uczniów do formułowania i wyrażania swoich opinii
 • Propozycje tworzenia własnych tekstów i prac domowych w ramach różnorodnych form pisarskich.
 • Ciekawe tematy projektów edukacyjnych – zainspirujesz uczniów do nieszablonowej i twórczej pracy
 • Gotowe propozycje sprawdzianów – znajdziesz wygodne podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy weryfikowaniu wiedzy ucznia

Doświadczony zespół autorski

Teresa Zawisza-Chlebowska

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, autorka programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum, licznych przewodników i artykułów metodycznych, współautorka podręczników do języka polskiego dla gimnazjum, rzeczoznawca ministerialny do spraw podręczników do języka polskiego oraz rzeczoznawca językowy. Obecnie dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

Od 1993 r. należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i aktywnie tam pracuje. Wielokrotnie zabierała głos w sprawach uczniów i nauczycieli, gdy wprowadzano reformę systemu edukacji (1999), na temat zmian kolejnych podstaw programowych, awansu zawodowego czy kształcenia nauczycieli. Jako edukatorka „Nowej Szkoły” prowadziła liczne zajęcia z nauczycielami, również jako specjalistka do spraw nauczania języka polskiego przedstawiała nauczycielom nowe programy i podręczniki, prezentowała nowatorskie rozwiązania metodyczne. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Należy do Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jest uzależniona od czytania, uwielbia podróże – dalekie i bliskie.

Barbara Klimczak

Kulturoznawczyni, teatrolożka, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, RWCT International Consortium. Wykładowczyni, recenzentka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, konsultantka ds. edukacji kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka i redaktorka poradników edukacyjnych do języka polskiego i wiedzy o kulturze, scenariuszy lekcji, współautorka podręczników do języka polskiego, konsultantka ds. dydaktycznych projektów medialnych.

Autorka i trenerka różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, m.in. w zakresie nauczania interdyscyplinarnego, budowania autorytetu, zarządzania oświatą, wdrażania mechanizmów antydyskryminacyjnych w placówkach oświatowych. Uczestniczka Międzynarodowego Programu na Rzecz Integracji Dzieci Osieroconych Kinderdorf Pestalozzi/Trogen (Szwajcaria), między innymi projektów twinningowych „Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej”, koordynatorka szkolnego programu m.st. Warszawa EURO 2012 = TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ.

Prywatnie fanka teatru, literatury skandynawskiej i wędrówek krajoznawczych z przyjaciółką Birdą u nogi.

Elżbieta Tomińska

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, edukator programu Nowa Szkoła, lider zespołu egzaminatorów OKE w Poznaniu, egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,   ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, przewodniczący wojewódzkich komisji konkursów polonistycznych dla uczniów szkół.

Obudowa dydaktyczna – zbiór inspiracji i pomocy dla nauczyciela

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela, a w niej:

        - Plan wynikowy
        - Plan dydaktyczny
        - Scenariusze lekcji
        - Karty pracy
        - Propozycje sprawdzianów

 • Generator testów:

        - Szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
        - Możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany

 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • W nowej formie! Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e dziennika

Język polski 8. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Brózdowska 

Zawartość zeszytu ćwiczeń do języka polskiego dla uczniów klasy ósmej jest zgodna z nową podstawą programową. Odpowiednio dobrane zadania ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień językowych, w tym budowy wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, interpunkcji, odmiany nazw miejscowych czy nazwisk. Pomagają w nauce redagowania nowych form wypowiedzi: rozprawki czy reportażu. Zachęcają do kultury wypowiedzi i krytycznego myślenia. Uczą analizować i interpretować utwory literackie, wzbogacają słownictwo uczniów oraz utrwalają wiadomości z historii literatury. Zeszyt ćwiczeń to przydatna i niezbędna pomoc podczas pracy na lekcji, gdyż zawarte w nim zadania dobrze przygotują do egzaminu po szkole podstawowej. 

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne   formularz zamówienia - Klasa IV   formularz zamówienia - Klasa VII

   

Sklep i kontakt

© 2019 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.