Nowości Operon

Reforma 2017

Historia

    Historia 4

Historia 4

Historia 7

Historia 7

Obudowa dydaktyczna

podręcznik
 dla szkoły podstawowej

zeszyt ćwiczeń

podręcznik 
 dla szkoły podstawowej

zeszyt ćwiczeń

Poznaj nasze podręczniki

Historia 4

Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Numer dopuszczenia MEN - 910/1/2017

Podręcznik systematycznie i przystępnie prezentuje dzieje Polski i świata, a oprócz tego kształtuje u uczniów nawyk sięgania do źródeł wiedzy historycznej – zawiera reprezentacyjny wybór przystępnych tekstów źródłowych oraz bogaty zbiór ilustracji, który ułatwia uczniom kreowanie własnych, dobrze osadzonych w realiach historycznych, wyobrażeń.
Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek ‒ autorzy podręcznika

zajrzyj do publikacji    pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Przemyślana formuła

Przystępny język, niezwykle starannie opracowane mapy, bardzo atrakcyjna szata graficzna –uczniowie z przyjemnością rozpoczną spotkania z historią! Dzięki pierwszemu tomowi publikacji poznają elementy historii rodzinnej i regionalnej, najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego a także postaci i wydarzenia o doniosłymi znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

  • Dokładnie zaplanowany, przejrzysty układ treści ułatwia zapamiętywanie informacji.
  • Kluczowe kwestie ujęte w podsumowaniach rozdziału – prosty sposób na szybkie powtórki.
  • Zadania do wykonania w grupie kształtują umiejętność pracy zespołowej.
  • Zadania zamieszczone na końcu lekcji umożliwiają powtórzenia, uporządkowanie zdobytej wiedzy, a także samodzielne poszukiwanie informacji.

Sprawdzony zespół autorski

Maria Pacholska

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 35-letnim stażem pracy. Uhonorowana nagrodami branżowymi i organizacji społecznych. Autorka wielu projektów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów o zasięgu wojewódzkim, realizowanych we współpracy z ODN i KO w Poznaniu. Współautorka seminarium „Ze sztuką przez wieki” dla nauczycieli w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współpracownik OKE w Poznaniu. Uczyła na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest autorką i współautorką około 50 podręczników, zeszytów ćwiczeń, programów nauczania, zbiorów zadań maturalnych oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli. Autorka książek popularnonaukowych i zeszytów ćwiczeń „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”.

Prywatnie – pasjonatka architektury i sztuki oraz wielbicielka opery i baletu. Miłośniczka historii Poznania. Swoimi pasjami dzieli się z uczniami, organizując dla nich wycieczki po Poznaniu. Zwiedza z nimi także muzea, nie tylko poznańskie.

Wiesław Zdziabek

Doświadczony nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty. Autor i współautor programów nauczania, podręczników i różnorodnych materiałów pomocniczych do nauczania, uczenia się historii i wiedzy o społeczeństwie oraz książek popularnonaukowych: „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”, „Polacy na frontach II wojny światowej – u boku sojuszników” oraz „Polska Walcząca 1939–1945”. Prowadzi edukacyjną stronę internetową www.zdziabek.pl, zawierającą notatki z lekcji, skrypt do nauki historii, zbiór quizów historycznych, wybór ilustracji i źródeł historycznych oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika „Mówią Wieki”.

Jest również miłośnikiem zwierząt – między innymi czynnie uczestniczy w akcjach poszukiwania domów adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt. Ponadto jest miłośnikiem tańca towarzyskiego i uwielbia niekończące się wędrówki po górach.

Historia 4. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie i rozwinięcie ćwiczeń zawartych w podręczniku do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poprzez strukturyzację wiedzy (schematy, wykresy) wpływa na jej utrwalenie przez ucznia. Ćwiczenia zawarte w pierwszych działach budują u ucznia przede wszystkim poczucie, że jego najbliższe otoczenie jest także częścią historii. Kolejne działy utrwalają podstawowe informacje na temat najważniejszych bohaterów narodowych i kształtują postawę szacunku dla ich dokonań. Lekcje powtórzeniowe porządkują informacje z zakresu chronologii historii Polski. 

Historia 7

Autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 910/4/2017

zajrzyj do publikacji     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Podręcznik nie koncentruje się na przedstawianiu suchych faktów, lecz na wyjaśnianiu procesów historycznych. Kwestie historii politycznej przedstawia w kontekście i wiąże z zagadnieniami przemian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych i obyczajowych. Przystępnym językiem opowiada o historii, nie pozwala zagubić się uczniowi w jej meandrach. Przeciwnie ‒ jej zawiłości czyni prostymi, a zarazem intrygującymi.

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, autorzy podręcznika

Starannie zaplanowany układ treści

Na tym etapie nauki najważniejsze jest rozwijanie zainteresowania historią – nie tylko Polski, ale i innych państw. Między innymi za sprawą lekcji historii uczniowie potrafią dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i wyciągać wnioski na przyszłość. Dzięki treściom zawartym w tym tomie podręcznika uczniowie poznają historię Polski, Europy i świata – od kongresu wiedeńskiego aż do wybuchu II wojny światowej. 

  • Wysokiej jakości materiał graficzny, starannie opracowane mapy, schematy, tabele, ilustracje i zdjęcia pomagają w zrozumieniu omawianych zagadnień.
  • Blok zadań „Sprawdź, czy potrafisz” po zakończeniu każdej lekcji to atrakcyjny sposób weryfikacji zdobytych umiejętności i wiadomości.
  • Wyeksponowane ważne terminy i definicje ułatwiają odnajdywanie i zapamiętywanie najważniejszych informacji.
  • Wyróżnienie na końcu lekcji najważniejszych informacji ułatwia syntezę wiedzy.

Sprawdzony zespół autorski

Janusz Ustrzycki

Nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem pracy nauczycielskiej. Pracował na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (ośmioklasowej, sześcioklasowej), gimnazjum i liceum. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego periodyku PCEN „Nauczyciel i Szkoła”.

Ukończył studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim i jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor podręczników do nauczania historii w gimnazjum w klasach I, II i III, w szkołach ponadgimnazjalnych w klasie I oraz współautor podręczników do klasy II. Wielokrotnie był autorem pytań oraz recenzji konkursów historycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Interesuje się historią, filmem, muzyką i literaturą.

Mirosław Ustrzycki

Doktor historii i magister kulturoznawstwa. Przez kilka lat był wykładowcą akademickim na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie freelancer zajmujący się pisaniem i redagowaniem tekstów w zakresie historii. Jest autorem publikacji popularyzatorskich i naukowych, w tym monografii: „Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw”. Współautor podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych do klasy II i autor podręcznika do klasy III.

Współpracował z Podkarpackim Kuratorium Oświaty przy organizacji konkursów historycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych. Specjalizuje się w historii etnicznej oraz w dziejach przemian światopoglądowych i obyczajowych XIX–XX wieku.

Interesuje się kontrkulturą lat 60. XX wieku. Pasjonat światowego kina, miłośnik różnorakich rodzajów muzyki.

Historia 7. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Maćkowska

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany do treści zawartych w podręczniku do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ćwiczenia można wykorzystywać zarówno w czasie lekcji, jak i jako pracę domową dla uczniów. Zamieszczone tu zadania rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie, kojarzenie i wyciąganie wniosków. Mają zróżnicowany poziom trudności i formę: zadania do uzupełnienia, krzyżówki, szyfrogramy, chronologia, tabele, fotografie i teksty źródłowe do zinterpretowania. Korzystanie z tego dodatkowego materiału dydaktycznego pomoże w utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy uczniów.

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne          formularze zamówień

(dostępne od maja 2017r.)

Sklep i kontakt

Spektrum
Spektrum
Fundusze Europejskie
RP
Fundusze Europejskie
UE

Głównym celem projektu jest wdrożenie narzędzi optymalizujących procesy projektowe. Wartość projektu 60 331, w tym wkład Funduszy Europejskich 29 430.

© 2024 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.