W tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem wzięło udział aż 161 tysięcy uczniów z ponad 2160 szkół. Dziś prezentujemy Państwu wyniki ogólnopolskie, obrazujące m.in. poziom opanowania materiału egzaminacyjnego w poszczególnych województwach.

 

Zdawalność egzaminów

Aż 45% uczniów nie zdało jednego egzaminu, 17% nie zaliczyło dwóch przedmiotów, a 3% – trzech. Największe trudności uczniowie mieli
z matematyką – 64% wszystkich niezdanych egzaminów dotyczyło właśnie tego przedmiotu.

Język polski

W porównaniu z innymi przedmiotami, egzamin z języka polskiego poszedł uczniom dość dobrze – średni wynik w Polsce to 39% na poziomie podstawowym. W roku szkolnym 2016/2017 był on jednak wyższy – wynosił 42%.

Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie z województw: podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego (42%). Egzamin okazał się najtrudniejszy dla tegorocznych maturzystów z woj. łódzkiego (34%) – niemal połowa z nich go nie zdała (42%).

Matematyka

Średni ogólnopolski wynik z matematyki wyniósł niestety jedynie 26%. To spadek o 4% względem roku szkolnego 2016/2017 i o 6% względem roku 2015/2016.

Najwyższy średni wynik (28%) uzyskali uczniowie z województw: mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i małopolskiego. Najwięcej trudności napotkali zdający z woj. opolskiego (22%). Ponadto praktycznie tylko co piąty maturzysta zaliczył tam ten egzamin.

Języki obce

Najlepiej uczniowie zdawali języki obce. Średni wynik ogólnopolski z j. angielskiego na poziomie podstawowym to 64%, a z j. niemieckiego 51%. Są one porównywalne z osiągnięciami z ubiegłego roku.

Najwyższy odsetek punktów z j. angielskiego uzyskali uczniowie z woj. wielkopolskiego (69%). Najsłabszy wynik w kraju to 58% – tyle otrzymali zdający z woj. świętokrzyskiego. Z kolei z egzaminem z j. niemieckiego najlepiej poradzili sobie abiturienci z woj. mazowieckiego i opolskiego (średnio 61%). Zaledwie 42% to średni wynik uczniów z woj. łódzkiego.

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

Najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym był język angielski (28%), a w dalszej kolejności geografia (19%) oraz matematyka (17%). Najmniej uczniów zdecydowało się zdawać egzamin z fizyki, historii (po 4%) oraz j. niemieckiego (1%).

Podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, najlepiej uczniowie zdali egzaminy z języków obcych – uzyskali 56% z j. angielskiego i 46% z niemieckiego. To tyle samo, co w roku ubiegłym. Nieco trudniejszy okazał się egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym – średni wynik w Polsce wyniósł 43%, co oznacza spadek o 3% względem ubiegłego roku.

Dużym pozytywnym zaskoczeniem jest wynik z egzaminu z historii – w tegorocznej edycji uczniowie zdobyli średnio 39%. Oznacza to wzrost aż o 10% względem roku poprzedniego.

Trudniejszy w tej edycji był egzamin z chemii – uczniowie otrzymali średnio 32%, podczas gdy w roku szkolnym 2016/2017 było to aż 40%.

Wyniki z biologii, fizyki i geografii utrzymały się na mniej więcej tym samym poziomie co rok temu (odpowiednio 31%, 37% i 25%).

Podobnie jak w roku ubiegłym, uczniowie napotkali sporo trudności podczas egzaminu z wiedzy o społeczeństwie – średni wynik wyniósł tylko 23%.

Matematyka niezmiennie zamyka listę najtrudniejszych przedmiotów. W tym roku średni wynik na poziomie rozszerzonym to zaledwie 12%, co oznacza spadek o 5% w ciągu roku i aż 10% na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Zachęcamy do zapoznania z pełnym, szczegółowym raportem: Wyniki ogólnopolskie

 

Najlepsze liceum w Polsce

Tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce w tym roku trafił do XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji.

 

Zobacz pełny ranking ogólnopolski oraz rankingi wojewódzkie : Ranking ogólnopolski

Dodatkowe informacje dla uczestników:

Po zalogowaniu na www.egzaminy.operon.pl można pobrać:

- szczegółowy raport dla szkoły z prezentacją wyników na tle województwa i kraju

- szczegółowy raport dla klasy z z prezentacją wyników na tle województwa i kraju

- certyfikat udziału w projekcie

- plan powtórzeniowy dostosowany do indywidualnych wyników uczniów oraz dla klasy

 zaloguj się