Podczas niedawnego spotkania ministrów edukacji z Polski i Ukrainy, ustalono konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom Ukrainy możliwości uczęszczania do szkół w Polsce. Sprawą zajęła się ze strony MEN wiceministra Joanna Mucha. Od września 2024 r. obowiązkiem szkolnym zostanie objętych około 50–60 tysięcy przebywających w Polsce uczniów i uczennic z Ukrainy.

 

Około 50–60 tysięcy ukraińskich dzieci trafi do polskiej szkoły

uczennice zolto niebieskie teczki

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że duża część uczniów z Ukrainy żyjących w Polsce nie uczy się w żadnej szkole. Chodzi o blisko 50–60 tysięcy osób. Aktualnie te dzieci nie są objęte obowiązkiem szkolnym w ramach polskiej oświaty. Muszą jednak spełnić warunek odbywania nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji. W obecnym systemie prawnym jest to praktycznie niemożliwe do nadzorowania.

Sprawę bada wiceminister edukacji Joanna Mucha. Od lutego dąży do tego, aby umożliwić uczniom z Ukrainy naukę. Temat obowiązku szkolnego omówiła ze stroną ukraińską.

Panowie ministrowie, którzy spotkali się z nami, są bardzo zainteresowani, by ten obowiązek został wprowadzony w Polsce. Oferują (...) współpracę. Na pewno z takiej oferty skorzystamy. Większość tego planu jest gotowa. Czekamy (...) na zapisy ustawy (...) – powiedziała wiceszefowa MEN podczas konferencji prasowej.

Wspólne oświadczenie szefów resortów edukacji Polski i Ukrainy 

Już pod koniec marca odbyły się konsultacje ministerstw edukacji Polski i Ukrainy. Po spotkaniu wydano oświadczenie, w którym podkreślono konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom Ukrainy możliwości uczęszczania do szkół w Polsce, a także nauki przez nich komponentu ukraińskiego. Ministrowie Barbara Nowacka i Dariusz Wieczorek wyrazili solidarność z Ukrainą i zaznaczyli, że ofiarami wojny są dzieci pozbawione możliwości bezpiecznej nauki we własnym kraju.

Dodatkowo w oświadczeniu:

  • potwierdzono gotowość kontynuowania współpracy w dziedzinie edukacji i nauki;
  • podkreślono stałe wsparcie Polski dla ukraińskich uczniów;
  • wskazano potrzebę dalszego rozwoju oświaty polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie i ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu utrzymania tożsamości narodowej i kulturowej;
  • uznano ważność wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju systemu szkolnictwa wyższego;
  • zgodzono się na dalsze prace w celu przyspieszenia podpisania nowej umowy między Ministrem Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
  • zgodzono się współpracować w zakresie badania kontekstu historycznego i kulturowego, co przyczyni się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia i zbliżenia między narodami ukraińskim i polskim;
  • uznano potrzebę przywrócenia i odbudowy infrastruktury edukacyjnej zniszczonej w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zapewnienia bezpiecznych warunków w instytucjach edukacyjnych w Ukrainie;
  • potępiono agresję sił rosyjskich.

 

Źródła:

  1. Mucha: od września obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce, https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mucha-od-wrzesnia-obowiazek-szkolny-dla-ukrainskich-dzieci-przebywajacych-w (dostęp: 11.04.2024 r.).
  2. Wspólne oświadczenie Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Nauki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy, https://www.gov.pl/web/edukacja/wspolne-oswiadczenie-ministra-edukacji-rzeczypospolitej-polskiej-ministra-nauki-rzeczypospolitej-polskiej-oraz-ministra-oswiaty-i-nauki-ukrainy (dostęp: 11.04.2024 r.).