Nowa legitymacja służbowa nauczyciela zostanie zabezpieczona przed fałszerstwem. Jej ważność będzie sprawdzana dzięki holograficznej naklejce. Poza tym nauczyciele skorzystają z legitymacji, aby potwierdzić swoje zatrudnienie, ale także m.in. na szkolnej stołówce czy w bibliotece.

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Zmiany są następstwem wydania rozporządzenia w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Wygląd nowego dokumentu służbowego nauczyciela 

legitymacja

Wzór legitymacji nauczyciela, który będzie obowiązywał od 13 lipca, ma kolor turkusowy oraz format i wielkość karty kredytowej. Jego pozostałe cechy to:

  • wymiary: 53,98 mm na 85,60 mm;
  • napis w językach polskim i angielskim: „Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card”;
  • wizerunek twarzy nauczyciela;
  • wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis „Rzeczpospolita Polska. Republic of Poland”;
  • symbol atomu;
  • pięć miejsc na naklejki holograficzne.

 
Na legitymacji nie zabraknie również ważnych danych: imienia i nazwiska posiadacza, daty wydania, numeru oraz nazwy i adresu siedziby pracodawcy.

Do kiedy można używać starej legitymacji, a od kiedy należy zastąpić ją nową? 

Ważne terminy:

  • do 12 lipca 2024 r. istnieje możliwość wydawania nauczycielom legitymacji według starego wzoru;
  • legitymacje wydane wg dotychczasowego wzoru będą ważne do końca okresu, na który zostały wydane;
  • od 13 lipca 2024 r. zostanie wprowadzony obowiązek wydawania nauczycielom legitymacji według wzoru określonego w rozporządzeniu;
  • legitymacja będzie wydawana bezterminowo, ale co roku do 31 sierpnia należy poświadczyć jej ważność.

 
Podstawą prawną powyższych zmian jest Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

 

Źródło:

Rozporządzenie  Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, Dz.U. 2024 poz. 565, https://t.co/4RfUvRkAJy (dostęp 24.04.2024 r.).