Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach od 2025/2026 skierowano do konsultacji publicznych. Nowe przepisy przewidują likwidację przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wprowadzenie podstaw edukacji obywatelskiej. Jakie są założenia nowego przedmiotu oraz inne zmiany przewidywane w projekcie rozporządzenia?

 

Edukacja obywatelska to jedno z ważniejszych wyzwań szkoły. To właśnie w szkole młodzież powinna nabyć umiejętność debaty i dowiedzieć się, w jaki sposób może partycypować społecznie – podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka.

Koniec HiT-u w szkołach

Rocznik uczniów, który rozpocznie szkołę we wrześniu 2024 r., nie będzie miał już historii i teraźniejszości w planie lekcji. Dotyczy to pierwszych klas liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.

Uczniowie, którzy już rozpoczęli naukę HiT-u, będą ją kontynuować w przyszłym roku szkolnym. Zatem nauka HiT-u potrwa do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum. MEN podkreśla, że nie rekomenduje podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego. W zamian za to nauczyciele otrzymają wskazówki, jak kontynuować nauczanie HiT-u.

Od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach ponadpodstawowych będzie realizowana edukacja obywatelska.

Praktyczny wymiar edukacji obywatelskiej

Edukacja obywatelska będzie nauczana od klasy II. To oznacza, że uczniowie zaczną jej się uczyć w 2025 r. W tym czasie zostaną przygotowane solidne podstawy programowe, na bazie których powstaną nowoczesne podręczniki.

obywatele

Zgodnie ze wstępnymi założeniami MEN dotyczącymi nowego przedmiotu uczniowie:

  • poznają i zrozumieją zasady działania prawa,
  • poznają i zrozumieją funkcjonowanie instytucji publicznych,
  • poznają i zrozumieją historię najnowszą,
  • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych, m.in. w instytucjach publicznych,
  • będą uczestniczyć w debatach oksfordzkich,
  • zastosują zasady kulturalnej debaty z poszanowaniem innych poglądów.

 
Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny. Żeby zawierał elementy chociażby zobaczenia tego, jak funkcjonuje samorząd, elementy debaty oksfordzkiej, elementy kontaktu z ludźmi o innych poglądach, co też jest bardzo potrzebne – umiejętność debaty i konfrontowania się z rzeczywistością i prowadzenia sporu – mówiła na konferencji prasowej szefowa resortu edukacji.

Inne ważne zmiany w szkole od września 

Rezygnacja z HiT-u to tylko jedna ze zmian, które zakłada rozporządzenie. Przepisy wprowadzą także naukę pierwszej pomocy w najmłodszych klasach szkół podstawowych. Zajęcia będą się odbywały w wymiarze dwunastu godzin lekcyjnych w ciągu roku. Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.

Nie ma bardziej praktycznej wiedzy niż wiedza o pierwszej pomocy. Każde dziecko w klasach 1–3 odbędzie zajęcia z pierwszej pomocy. Swojego wsparcia udzieli WOŚP – zaznaczyła wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

Rozporządzenie zostanie podpisane w czerwcu i wejdzie w życie od 1 września 2024 r. Projekt rozporządzenia znajduje się TU.

 

Źródła:

  1. Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025, https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-obywatelska-zamiast-hit-u (dostęp: 11.04.2024 r.).
  2. Wpis MEN na platformie X, https://twitter.com/MEN_GOVPL/status/1778045092730675465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1778045092730675465%7Ctwgr%5Ed7dfc45df0b74ae41d9321faee60a3a2af00bb45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fglos.pl%2Fmen-likwidujemy-historie-i-terazniejszosc-od-1-lipca-2025-pojawi-sie-w-szkolach-nowy-przedmiot-edukacja-obywatelska (dostęp: 11.04.2024 r.).