23 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Konsultacje publiczne trwały do 13 maja br.  Poloniści i polonistki są rozczarowani „odchudzoną” podstawą programową do ich przedmiotu. Wystosowali petycję w tej sprawie. Chcą więcej radykalnych zmian.

 

Opublikowana proponowana lista lektur obowiązkowych to potężny krok wstecz, niewykorzystanie szansy, by dać większą przestrzeń nauczycielom i nauczycielkom oraz uczniom i uczennicom na prawdziwe spotkanie z literaturą – bez pośpiechu i zniechęcania czytelnictwem. Obecna koncepcja podstawy programowej opiera się na braku zaufania do nauczyciela i ma charakter przemocowy wobec nas, pedagogów – piszą w manifeście poloniści i polonistki.

Pozorne, praktycznie niewidoczne odchudzenie podstawy programowej z języka polskiego? 

Modyfikacje w podstawach programowych z języka polskiego zaproponowane przez MEN są niewystarczające. Poloniści i polonistki apelują o gruntowniejsze zmiany. Obecne rozwiązanie nie realizuje nawet założeń MEN – odchudzenia podstawy o 20 procent.

Wielu z nas wspierało zmiany, które się dokonały, ponieważ wierzyliśmy, że będą one oznaczały wzięcie pod uwagę głosu nas – nauczycieli-praktyków. Niezależnie od poglądów politycznych ze zdumieniem i rozczarowaniem obserwujemy, że proponowane „cięcia” w podstawie programowej z języka polskiego są pozorne, nie mają nic wspólnego z zapowiedzianym odchudzeniem podstawy programowej o 20 procent, są praktycznie niewidoczne, sprzeczne zarówno z oczekiwaniami środowiska polonistycznego, jak i potrzebami współczesnych uczniów – piszą autorzy manifestu.

Dążenie do daleko idących zmian w podstawie programowej z języka polskiego

Nauczyciele apelują o:

 • większe ograniczenie lektur obowiązkowych; do usunięcia miałyby być m.in. następujące utwory:
  stos ksiazek
  - „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza,
  - „Zemsta” Aleksandra Fredry,
  - „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza,
  - „Bajka o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina,
  - „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
  - „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego,
  - „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza,
  - „Potop” Henryka Sienkiewicza,
  - Treny IX i XIX Jana Kochanowskiego;
   
 • większą wolność w wyborze lektur uzupełniających;
 • zaproszenie do prac ws. zmian w podstawach programowych (zwłaszcza nowych) uznanych w środowisku polonistycznym ekspertów i ekspertek;
 • zmiany kadrowe w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (m.in. osób koordynujących zmiany w podstawie programowej z języka polskiego ze strony CKE).

 
Autorzy inicjatywy polonistów i polonistek 

Manifest powstał dzięki wspólnym działaniom:

 • Nauczyciela Roku 2021, polonisty Dariusza Martynowicza;
 • laureatki konkursu Nauczyciel Roku 2022, polonistki, nauczycielki etyki i filozofii dr Aleksandry Korczak;
 • wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistki m.in. w zakresie dydaktyki, psychodydaktyki, psycholingwistyki oraz metodyki pracy w szkole, a także w zakresie prawa oświatowego i pomiaru dydaktycznego dr Beaty Kapeli-Bagińskiej;
 •  wicedyrektora VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Wojciecha Rzehaka;
 • członkini grupy Superbelfrzy RP, nauczycielki języka polskiego i edukacji medialnej Katarzyny Włodkowskiej;
 • nauczycielki języka polskiego i szkolnej koordynatorki ds. wdrażania nowoczesnego systemu edukacji, autorki bloga „Rysunkowy język polski” Irminy Żarskiej.
baner

Źródło:

Manifest polonistów – więcej realnych cięć w podstawie programowej!, https://www.petycjeonline.com/manifest_polonistow_-_wicej_realnych_ci_w_podstawie_programowej?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1mTZg4BkvknB-qdDw81AqHx-W-Ka4elQs_TsORoUoaXnqLKabR3aNyh9w_aem_AZD7nILMKr_nzX4S_yqoFcMXaSgPmmw95_dhmUNZQMWYyaEFYLvZ0jvdAgvKdl-pqMzgkBwjOH-3p5fnjEFyujuf (dostęp: 13.05.2024 r.).