We wrześniu uczniowie klas pierwszych liceów, techników oraz szkół branżowych rozpoczną naukę nowego przedmiotu – biznesu i zarządzania. Zastąpi on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik Operonu do tego przedmiotu już wkrótce trafi do Państwa rąk. Zawiera on przede wszystkim praktyczne ujęcie wielu zagadnień, przykłady z codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz propozycje projektów do realizacji przez uczniów.

 

Ideą przedmiotu jest przede wszystkim wyposażenie uczniów w taką wiedzę i umiejętności, które w przyszłości przełożą się na aktywną postawę i realizowanie własnych planów, nie tylko w sferze biznesu czy w obszarze zawodowym, lecz także w życiu prywatnym i społecznym.
 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych – praktyczne zadania w podręczniku

Podręcznik Operonu do biznesu i zarządzania, zarówno do szkoły ponadpodstawowej, jak i branżowej, realizuje założenia podstawy programowej i wspiera proces kształtowania u uczniów przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej. Zawiera zagadnienia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektami, ekonomii, finansów osobistych, rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw. Zastosowanie wiedzy w praktyce jest możliwe dzięki znajdującym się w podręczniku:

  • studium przypadku – uczniowie mogą samodzielnie wyciągać wnioski i proponować rozwiązania na podstawie konkretnych przykładów z życia;
  • propozycjom projektów do realizacji przez uczniów – przygotowanych do każdego działu;
  • praktycznym zadaniom do każdego tematu.

 

biz

 
Sprawdzony zespół autorski

Autorami podręczników do obu typów szkół są Jarosław Korba i Zbigniew Smutek – znani już Państwu twórcy podręcznika Operonu do podstaw przedsiębiorczości. To nie tylko doświadczeni autorzy, lecz także praktycy, na co dzień mający kontakt z młodzieżą oraz sferą biznesu. Podręcznik dla liceów i techników będzie się składał z dwóch tomów. Dla szkoły branżowej przygotowaliśmy publikacjęjednotomową.

Dotychczas podstawy przedsiębiorczości w liceach i technikach były realizowane w klasie 2 i 3 w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Biznes i zarządzanie w liceach i technikach, w zależności od decyzji dyrekcji szkoły, może być realizowany w wymiarze jednej godziny w klasie 1 i 2, dwóch godzin w klasie 1 lub dwóch godzin w klasie 2. W szkole branżowej przedmiot będzie realizowany wyłącznie w klasie 1, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.