Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem jest przeprowadzany corocznie w tysiącach szkół w całej Polsce. W tym roku ósmoklasiści napiszą egzaminy próbne w dniach 5–7 grudnia. Jak wygląda przebieg egzaminu? Gdzie znajduje się harmonogram? Co otrzymuje każda zgłoszona szkoła? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Jak wygląda harmonogram tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

W tym roku Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2023 r. według następującego harmonogramu:

5 grudnia – język polski
09.0011.00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

6 grudnia – matematyka
09.0010.40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

7 grudnia – język angielski i język niemiecki
09.0010.30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)
 

Co sprawia, że Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem stanowi próbę generalną przed egzaminem ósmoklasisty?

Arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Wydawnictwo Operon zostały opracowane przez doświadczonych autorów, zgodnie z najnowszymi wymaganiami CKE oraz MEiN. Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze są dostarczane w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu. Wszystkie szkoły biorące udział Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc m.in. wprowadziły losowanie miejsc, obowiązek wyłączenia telefonów komórkowych, wymóg stroju galowego. Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora, nauczyciela oraz dla zespołu nadzorującego, dotyczące przebiegu egzaminów oraz zawierające najważniejsze informacje.

Co otrzymują szkoły po zapisaniu się na egzamin próbny?

Najważniejsze korzyści z udziału w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem:

  • arkusze zgodne z obowiązującymi wytycznymi CKE z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego,
  • pakiet wydrukowanych arkuszy dostarczany kurierem do szkoły,
  • formuła dokładnie odzwierciedlająca państwowy egzamin ósmoklasisty,
  • raporty dla uczniów, klas i szkół dostępne po wprowadzeniu wyników,
  • ogólnopolski raport z wynikami egzaminu próbnego,
  • II edycja egzaminu (w formacie PDF) dostępna w cenie pakietu,
  • certyfikat jakości,
  • możliwość wyróżnienia szkoły przez obecność w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich.

 

Czy można jeszcze zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

Ze względu na duże zainteresowanie przedłużamy możliwość zapisania szkoły do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, dokonujący zgłoszenia deklaruje liczbę ósmoklasistów, którzy mają przystąpić do egzaminu próbnego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl. Proszę pamiętać o tym, że do egzaminu próbnego zostały tylko 22 dni. Zatem to już ostatni dzwonek, aby dołączyć do tegorocznej edycji.