Etap edukacji wczesnoszkolnej to bardzo ważny i niepowtarzalny czas w życiu dzieci. Ma kluczowe znaczenie, bo właśnie wtedy zdobywają one podstawy czytania, pisania i liczenia. Umiejętności podstawowe stanowią fundament, dzięki któremu możliwy jest dalszy rozwój dzieci. Aby uczniom było łatwiej pokonywać kolejne etapy edukacji, warto zadbać, by ten fundament był dobry i solidny. Publikacje Operonu pozwolą Państwu sprawdzić, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, czy też niektóre elementy wymagają większej uwagi lub wysiłku. Każda z publikacji została dostosowana do potrzeb odpowiedniej grupy wiekowej uczniów: „Testy 1-klasisty”, „Testy 2-klasisty” oraz „Testy 3-klasisty”.

NOWOŚCI specjalnie dla pierwszo- i drugoklasistów

Pisanie, czytanie, liczenie, a może odkrywanie świata przyrody – w czym najlepszy jest Państwa uczeń? Uczniowie i uczennice klas 1–3 są wyjątkowi i mają niesamowity  potencjał. Warto więc uświadomić im ich mocne strony i dawać jak najwięcej okazji do ich szlifowania.

Nauczyciele bardzo chętnie korzystają z „Testów 3-klasisty”. Zawierają one odpowiednio dobrane, ciekawe dla uczniów i sprawdzone przez nauczycieli materiały ćwiczeniowe. Publikacja zawiera zadania z trzech przedmiotów, pozwalające sprawdzić aktualny poziom kompetencji i dopasować proces nauczania – bez nacisku na formalną ocenę. Zapewnia także praktyczny trening przed sprawdzianem trzecioklasisty. 

NOWOŚĆ! Od teraz mogą Państwo zapewnić materiały ćwiczeniowe sprawdzające poziom opanowania kluczowych umiejętności również uczniom klas pierwszej i drugiej. Dzięki pracy z „Testami 1-klasisty” oraz „Testami 2-klasisty” zweryfikują Państwo gotowość dzieci do rozwijania umiejętności na wyższym poziomie.

Podtrzymywanie u najmłodszych uczniów ciekawości świata 

Zapał do nauki uczniów w klasach 1–3 jest bardzo silny. Dzieci dopiero co odkrywają litery, liczby i przyrodę – są nimi zafascynowane. Ich naturalna ciekawość świata zachęca ich do częstego ćwiczenia nowych umiejętności. Dlatego warto zadbać o materiały, które dostarczą im odpowiednich ćwiczeń i informacji, a także będą wspierały motywację wewnętrzną do poznawania i rozwijania nowych sprawności. Takie właśnie są „Testy 1-klasisty”, „Testy 2-klasisty” oraz „Testy 3-klasisty”. Co jeszcze daje praca z naszymi publikacjami uczniom na etapie edukacji wczesnoszkolnej?

Co daje praca z „Testami…” przeznaczonymi dla pierwszego etapu edukacji?

testy 1klasisty
Praca z „Testami 1-klasisty”:
 • pozwala ćwiczyć i zweryfikować poziom opanowania kluczowych umiejętności z podstawy programowej na poziomie klasy 1 w zakresie:
   

- czytania i rozumienia czytanego tekstu,

- pisania z uwzględnieniem wybranych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

- wykonywania działań matematycznych w zakresie 20, posługiwania się kalendarzem, odczytywania godziny z zegara ze wskazówkami, prostych obliczeń i rozwiązywania zadań tekstowych,

- znajomości pór roku, dni tygodnia, rozumienia symboli pogodowych oraz rozróżniania zwierząt z najbliższego otoczenia;

 • umożliwia śledzenie postępów i osiągnięć dziecka oraz jego stopnia przygotowania do klasy 2.

 

Praca z „Testami 2-klasisty”:
 • pozwala ćwiczyć i zweryfikować poziom opanowania kluczowych umiejętności z podstawy programowej na poziomie klasy 2 w zakresie:
   

- słuchania i czytania ze zrozumieniem,

- pisania z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych,

- wykonywania działań matematycznych w zakresie 100, dokonywania obliczeń kalendarzowych, odczytywania czasu, rozwiązywania zadań testowych,

- rozumienia zjawisk przyrodniczych;

 • umożliwia śledzenie postępów i osiągnięć dziecka oraz jego stopnia przygotowania do klasy 3.

 

testy 3klasisty
Praca z „Testami 3-klasisty”:
 • pozwala dziecku ćwiczyć i utrwalać kluczowe umiejętności z podstawy programowej;
 • umożliwia śledzenie postępów dziecka oraz jego stopnia przygotowania do klasy 4;
 • skutecznie przygotowuje dzieci do napisania sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty.

 

  
 

Jak wzmacniać słabsze umiejętności ucznia?  

Co można zrobić, jeśli okazuje się, że dziecku są potrzebne dodatkowe ćwiczenia, by wzmocnić słabsze umiejętności? Zwłaszcza gdy chodzi o ucznia ryzyka dysleksji? Polskie Towarzystwo Dysleksji rekomenduje Metodę Ortograffiti z Bratkiem:

 
Warunkiem sukcesu Metody Ortografitti z Bratkiem jest to, że trening musi być systematyczny i powiązany z pozytywną motywacją.