Jak w pełni wykorzystać możliwości Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty? To nieoceniona pomoc dla nauczycieli w podsumowaniu edukacji wczesnoszkolnej. Daje możliwość zebrania wyników i pozwala przygotować raporty indywidualne dla każdego ucznia, a także dla szkoły. Wspiera również w przekazaniu rzetelnej informacji zwrotnej o postępach uczniów, która jest opracowywana w formie spersonalizowanego listu.

baner oskt

OSKT – realna pomoc w przygotowaniu końcowej oceny opisowej 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kończy się listem do ucznia z informacją zwrotną zawierającą opis mocnych stron i obszarów do poprawy. Przygotowaliśmy dla Państwa wzór umożliwiający opracowanie listu dla wszystkich trzecioklasistów, który można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Taka forma oceny stanowi bodziec do dalszego rozwoju dzieci.

Sprawdzian trzecioklasisty jest przeprowadzany nie w celu uzyskania wyników w postaci oceny numerycznej, a jako podsumowanie osiągnięć ucznia. Dlatego we wzorze listu zachęcamy do odniesienia się do samej pracy każdego dziecka – do wskazania, jakie postępy poczyniło, które obszary opanowało w stopniu doskonałym, a w których widać przestrzeń do dalszej pracy.

9 maja – podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej 

XVI edycja OSKT odbędzie się już za miesiąc – 9 maja 2024 r. Co roku w sprawdzianie uczestniczą tysiące szkół z całej Polski. To, co szczególnie nauczyciele doceniają i podkreślają w rozmowach z nami,to możliwość podsumowania kompetencji uczniów, przy jednoczesnym zadbaniu o dziecięce potrzeby i emocje, wsparcie przy opracowaniu końcowej oceny opisowej ucznia oraz zastosowanie narzędzi oceniania kształtującego.

Do kiedy można zgłosić szkołę do OSKT? 

W odpowiedzi na Państwa zapytania przedłużamy możliwość zapisania szkoły do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. To już ostatnia szansa na dołączenie do sprawdzianu. Za dwa tygodnie – 26 kwietnia – minie ostateczny termin zgłaszania szkół. Drukowane arkusze egzaminacyjne zostaną dostarczone na czas tylko do szkół, które zgłoszą się przed wskazanym terminem.

Aby wziąć udział w OSKT, wystarczy zgłosić szkołę, logując się na stronie egzaminy.operon.pl. Następnie należy zadeklarować liczbę uczestników i potwierdzić zgłoszenie. Może to zrobić dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba z dostępem do konta.

Przygotowania do OSKT

Najmłodsi uczniowie mogą stresować się nadchodzącym pierwszym dużym sprawdzianem. Odpowiednie przygotowanie do OSKT zapewni im wcześniejsze rozwiązywanie zadań zamieszczonych w publikacji Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi. Znajdą tam Państwo zadania sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich wypowiedzi, rozwiązywania zadań matematycznych czy rozumienia zjawisk przyrody.

Harmonogram i inne szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji OSKT znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl  lub u konsultanta wydawnictwa.

button