Czy można w zaledwie trzy dni sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne egzaminu ósmoklasisty? Jak nie tracić czasu na wybór i drukowanie arkuszy egzaminacyjnych? Czy warto skorzystać z gotowego rozwiązania i narzędzi internetowych usprawniających podsumowanie i analizę egzaminu próbnego? I co najważniejsze – jak wesprzeć swoich uczniów w nauce i zmotywować ich do dalszej pracy? Odpowiedź jest jedna, a jest nią udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem. Zapisy zostały przedłużone do końca tygodnia.

 

Ogólnopolskie wydarzenie – 5–7 grudnia 2023 r.

Dla uczniów niezwykle ważny jest fakt przystąpienia do kilku egzaminów dzień po dniu, podobnie jak stanie się to w maju. Corocznie tysiące uczniów w całej Polsce piszą próbny egzamin ósmoklasisty, korzystając z rozwiązania opracowanego przez Wydawnictwo Operon. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia wiedzy, oswojenia się z formułą egzaminu oraz porównania własnych wyników na tle innych uczniów. W tym roku także zostanie udostępniony raport ogólnopolski sporządzony na bazie wprowadzonych wyników wszystkich uczniów zgłoszonych do egzaminu próbnego. W tym roku Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2023 r., według następującego harmonogramu:

5 grudnia – język polski
09.00–11.00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

6 grudnia – matematyka
09.00–10.40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

7 grudnia – język angielski i język niemiecki
09.00–10.30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

 
Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze są dostarczane w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu. Wszystkie szkoły biorące udział Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc m.in. wprowadziły losowanie miejsc, obowiązek wyłączenia telefonów komórkowych, wymóg stroju galowego. Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora, nauczyciela oraz dla zespołu nadzorującego, dotyczące przebiegu egzaminów oraz zawierające najważniejsze informacje.

korzysci

Do kiedy można zgłosić szkołę do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

Ze względu na Państwa zapytania przedłużamy możliwość zapisania szkoły do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. To już ostatnia szansa na dołączenie do egzaminu próbnego. Za 5 dni - 24 listopada – minie ostateczny termin zgłaszania szkół. Drukowane arkusze egzaminacyjne zostaną dostarczone na czas tylko do szkół, które zgłoszą się przed wskazanym terminem.

baner PEO

Szkołę może zgłosić dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, zgłaszający deklaruje liczbę ósmoklasistów, którzy mają przystąpić do egzaminu próbnego.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl. Proszę pamiętać o tym, że do egzaminu próbnego zostało już tylko 15 dni. Zatem to już ostatni dzwonek, aby dołączyć do tegorocznej edycji.

zglos szkole button