Szerzenie dobra, wpływ na rzeczywistość, uwrażliwienie na cierpienie, inspiracja i mądrość pomagania, integracja społeczności szkolnej i lokalnej, a także nabycie umiejętności organizacyjnych oraz rozwój przedsiębiorczości – to motywatory do zorganizowania Szlachetnej Paczki w szkole, które wymienia Przemysław Staroń. Od 18 listopada każdy może przygotować pomoc dopasowaną do konkretnych potrzeb pojedynczych osób lub całych rodzin.

 

Przygotowywanie paczki to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który – mimo że jest zupełnie obcy – jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat. Dzieci i młodzież przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, mają możliwość realnie zmienić jej losy. Działanie w Szkolnej Paczce to także okazja do zajęć praktycznych, podczas których młodzi zaobserwują, że Razem stać nas na dobro” – przekonują organizatorzy akcji.

Najskuteczniejszy program społeczny w Polsce

Tylko w 2022 r. Szlachetna Paczka połączyła niemal 600 tysięcy osób, w tym wolontariuszy, darczyńców i potrzebujących. 15,5 tysiąca rodzin otrzymało niezbędne wsparcie. Łączna wartość pomocy materialnej osiągnęła prawie 60 milionów złotych.

Każda edycja Szlachetnej Paczki rozpoczyna się od naboru wolontariuszy. Po odpowiednich szkoleniach spotkają się oni z potrzebującymi rodzinami w domach. Na tym etapie poznawane są indywidualne historie i sytuacje oraz zapada decyzja o włączeniu rodziny do programu. Później otwierana jest baza rodzin – tutaj zebrane zostają historie i stąd darczyńcy wybierają osoby, którym pomagają.
 

Jak przygotować paczkę w szkole 

Razem łatwiej jest pomagać! Działanie w grupie – w szkole, w pracy, ze znajomymi – daje przestrzeń do podziału zadań we wspólnej pomocy i do angażującej integracji. Ponad wszystko to okazja, żeby razem zrobić coś dobrego – czytamy na stronie internetowej programu.

 10 kroków wystarczających do przygotowania paczki w szkole:

  • uzyskanie zgody dyrekcji,
  • zaproszenie całej społeczności szkolnej, przy czym warto wybrać koordynatorów,
  • wyznaczenie osoby do kontaktu – jej dane należy wpisać w formularzu wyboru rodziny, dlatego musi być to osoba pełnoletnia,
  • wybór rodziny,
  • podział zadań – ustalenie, kto będzie dbał o bieżące przekazywanie informacji, kto – o zbiórkę produktów/pieniędzy, kto zrobi zakupy, a kto zorganizuje pakowanie czy dostarczy paczkę do magazynu,
  • zaproszenie do kompletowania Szlachetnej Paczki – zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej, warto wykorzystać social media, czy Librusa: pobierz materiały,
  • wykorzystanie pomocnych narzędzi – ten plik pomoże w sprawach organizacyjnych,
  • konieczne! kompletowanie paczki zgodnie z listą potrzeb rodziny – niezbędne jest zrealizowanie trzech wskazanych potrzeb kluczowych,
  • przygotowanie miejsca zbiórki produktów,
  • zapakowanie paczki i dostarczenie do ustalonego z wolontariuszem magazynu – warto zadbać o świąteczną dekorację.

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora.

Materiały do nauki empatii

Organizatorzy Szlachetnej Paczki co roku udostępniają przydatne dokumenty i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają nie tylko organizację akcji w szkole, lecz także naukę niesienia dobra.

Wśród materiałów znajdują się m.in.: grafiki do druku, plakaty, przykładowe gotowe komunikaty do wysłania, kolorowanki, przykłady zajęć oraz scenariusze całych lekcji z podziałem na etapy edukacyjne.

 

Źródło:

Strona internetowa Szlachetnej Paczki, https://www.szlachetnapaczka.pl/  (dostęp: 8.11.2023 r.).