Ruszyła nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Akcja społeczna trwa od 14 do 30 listopada 2023 r. Jej głównym elementem jest miniserial pt. „Nieobojętni” w reżyserii Krzysztofa Komandera.

 

Według badania FDDS jedno na troje dzieci doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony bliskich dorosłych. Dodatkowo 26% dzieci doświadczyło wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8% było ofiarą takiego rodzaju wykorzystania z kontaktem fizycznym.

Proces angażowania się w pomoc np. poprzez telefoniczne zgłoszenie przemocy do odpowiednich służb czy interakcję z osobą, która stosuje przemoc, albo z dzieckiem, które potrzebuje pomocy, wzbudza wiele emocji i może być dla wielu osób trudny. Ale warto wyjść ze swojej strefy komfortu, warto wziąć na siebie ten mały kawałeczek odpowiedzialności społecznej (…) – podkreśla ambasador kampanii, aktor – Jakub Gierszał.
 

Listopad miesiącem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 

Co roku w listopadzie jest organizowana światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Od 30 lat Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę włącza się w tę akcję. W tym roku do 14 do 30 listopada realizuje kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”.

Na stronie REAGUJ.fdds.pl zostały zebrane:

 • informacje na temat ścieżek pomocy,
 • informacje na temat sposobów reagowania na przemoc,
 • miejsca i formy pomocy,
 • dokumenty i wzory pism,
 • materiały graficzne – do pobrania,
 • kurs e-learningowy.

 
Kampania FDDS ma na celu zwrócenie uwagi na samotność osób, które doświadczyły przemocy, i skuteczne wyciąganie konsekwencji wobec krzywdzących ich dorosłych.

Wątpliwości i najczęściej zadawane pytania 

Wiele osób zgłasza wspomniane trudności w reagowaniu na przemoc wobec dzieci. FDDS rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Najczęstsze obawy i pytania zadawane fundacji przez osoby, które nie wiedzą, jak wesprzeć ofiarę przemocy, lub obawiają się to zrobić, to:

 • Czy mogę zgłosić podejrzenie przemocy anonimowo?
 • Co stanie się, jeśli się pomylę i dziecko nie jest krzywdzone?
 • Co zrobić, jeżeli podejrzewam, że dziecko jest ofiarą przemocy?
 • Co stanie się z dzieckiem, które zostanie zabrane z rodziny?
 • Jakie są konsekwencje mojego zgłoszenia?

 
„Nieobojętni” – miniserial o reagowaniu na przemoc  

Rafał Wyszomirski, producent wykonawczy z Great Interactive, podkreślał, że sytuacje pokazane w filmie odzwierciedlają rzeczywistość. Fabuła została poprowadzona tak, aby podkreślić znaczenie reagowania na przemoc, ale też pokazać, jak możemy wpływać na zachowanie innych ludzi. Prawdziwość wydarzeń została uzyskana dzięki wielogodzinnym rozmowom i konsultacjom z ekspertami FDDS, którzy na co dzień pomagają krzywdzonym dzieciom.

Wśród celów produkcji, składającej się z trzech odcinków,  znalazły się:

 • zachęcenie do podejmowania działań na rzecz krzywdzonych,
 • odpowiedź na pytanie, jak reagować,
 • pokazanie, jak rzeczywiście zachowują się świadkowie przemocy,
 • wskazanie, co może zmienić reakcja świadków przemocy.

 
Oficjalna premiera „Nieobojętnych” odbyła się 14 listopada w Kinie Muranów w Warszawie.

Gdzie obejrzeć „Niobojętnych”?  

Serial edukacyjny „Nieobojętni” od 14 listopada można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest on dostępny również na stronie kampanii REAGUJ.fdds.pl.

Tutaj także znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej akcji społecznej oraz odpowiedzi na największe wątpliwości osób, które są świadkami przemocy wobec najmłodszych.

 

Źródło:

Przemoc niszczy dzieciństwo. Co zrobisz, kiedy się dowiesz? Nowa kampania Fundacji – serial „Nieobojętni” o reagowaniu na przemoc wobec dzieci,https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/przemoc-niszczy-dziecinstwo-co-zrobisz-kiedy-sie-dowiesz-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-serial-nieobojetni-o-reagowaniu-na-przemoc-wobec-dzieci.html (dostęp: 23.11.2023 r.).