Nie tylko uhonorowanie postępów uczniów powinno wiązać się z zakończeniem roku szkolnego. To dobry moment, aby pochylić się nad swoją pracą – przyjrzeć się własnym sukcesom i porażkom oraz przemyśleć nowe strategie i metody pracy. W tym czasie można odbyć kursy i szkolenia. Ale przy całym tym rozwoju, nie powinno zapominać się o najważniejszym, czyli o odpoczynku.

 

Utrzymanie energetycznego balansu wymaga dyscypliny. Jak już wiemy, mamy tendencję do tego, aby nadużywać swojej energii, żeby ignorować potrzebę odpoczynku, więc – nie ma wyjścia – trzeba narzucić sobie reżim relaksu – mówi dr Joanna Heidtman. 

Chwile relaksu gwarantują większą produktywność

tornistry laka

Dziesięć miesięcy wytężonej pracy na pewno działa wyczerpująco. Mimo ogromnej satysfakcji z obserwacji postępów uczniów mają Państwo prawo czuć się naprawdę zmęczeni. To dobra oznaka, bo jest świadectwem zaangażowania w obowiązki. Ale teraz najwyższa pora, aby naładować baterie na następny rok.                                                                                                                                                                       

Odpoczynek – to właściwie od niego powinien zaczynać się ten tekst, bo jak podkreśla dr Joanna Heidtman, aby być produktywnym trzeba regularnie zmuszać się do odpoczynku. Dlatego gdy wybrzmi ostatni dzwonek i ostatni z uczniów opuści mury szkoły, mogą Państwo bez wyrzutów sumienia odsapnąć. Jeszcze przyjdzie czas na autoewaluację pracy i planowanie nowego roku szkolnego. Teraz najważniejsze jest odprężenie.

Praca nauczyciela – podsumowania i refleksja

Dopiero wypoczęci mają Państwo – potocznie mówiąc – świeżą głowę. Wydaje się rozsądne, żeby w tym momencie przemyśleć własną pracę wykonaną w ciągu całego roku szkolnego.

Autoewaluacja pracy to narzędzie, które umożliwia ocenę własnej skuteczności. To proces refleksyjny, dzięki któremu można rzetelnie podsumować umiejętności, postawy i działania w kontekście nauczania i uczenia się. Aby monitorować postępy, powinien być regularnie powtarzany. Dzięki temu nauczyciel może doskonalić swoje umiejętności i zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.

Poddając refleksji własną pracę, warto określić:

  • jakie cele zostały uzyskane,
  • które metody były skuteczne,
  • co wpływa na dobrą atmosferę w klasie,
  • jakie wyniki osiągają uczniowie.

 
Nowe wyzwania i cele 

Autoewaluacja to nie tylko ocena, lecz także impuls do dalszego rozwoju. Po podsumowaniu swojej pracy, należy opracować plan działań. To pozwoli określić kroki nowych przedsięwzięć. Może także prowadzić do zaangażowania w szkolenia, samokształcenie, działania z innymi nauczycielami czy eksperymentowanie z wykorzystaniem innych niż dotychczas stosowane metod dydaktycznych.

Strategia pracy w roku szkolnym 2023/2024

W trakcie zakończenia starego roku szkolnego już niejednemu nauczycielowi rysuje się w głowie nowy początek. Gdy już pozwolili sobie Państwo na wypoczynek, podsumowali pracę w poprzednim roku i wyznaczyli sobie nowe cele, to dopiero teraz warto zaplanować metody na nowy rok szkolny – teraz to będzie w pełni świadome działanie.

 

Źródło:

Karolina Morelowska-Siluk, W szale produktywności. Czasem do odpoczynku trzeba się zmusić – przekonuje dr Joanna Heidtman https://zwierciadlo.pl/psychologia/483844,1,bezczynnosc-i-odpoczynek-sa-rownie-istotne-jak-praca--mowi-dr-joanna-heidtman.read (dostęp: 12.06.2023 r.).