Próbna Matura z Operonem, Wirtualną Polską i British Council to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników z całej Polski. Do tegorocznej, już dziesiątej, edycji zgłoszono ponad 155 tysięcy uczniów z 2000 szkół.

Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu maturalnego, Próbna Matura z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie, w dniach 21–24 listopada 2017 r. Przebieg egzaminu i zastosowane procedury odzwierciedlają te występujące podczas państwowego egzaminu.

Uczniowie ze szkół zgłoszonych do projektu mogą przystąpić do egzaminów z:

  • języka polskiego na poziomie podstawowym
  • matematyki na poziomie podstawowym
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (do wyboru j. angielski i j. niemiecki)
  • minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki)

 

Arkusze egzaminacyjne są opracowane przez doświadczonych egzaminatorów, co umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości.

Próbna Matura z języka angielskiego jest dodatkowo objęta patronatem merytorycznym British Council, a instytucja ta jest gwarantem jakości i wysokiego poziomu tego egzaminu.

Arkusze wraz z odpowiedziami będą dostępne godzinę po egzaminie wyłącznie na stronie www.wiadomosci.wp.pl/matura oraz na stronie głównej portalu Wirtualna Polska.

Szczegółowy harmonogram Próbnej Matury z Operonem:

21.11. Próbna Matura z języka polskiego

godz. 9.00–11.50 – egzamin próbny z języka polskiego (poziom podstawowy)

godz. 13.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkusza na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

godz. 14.00–17.00 – egzamin z języka polskiego (poziom rozszerzony)

godz. 18.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkusza na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

 22.11. Próbna Matura z matematyki

godz. 9.00–11.50 – egzamin próbny z matematyki (poziom podstawowy)

godz. 13.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkusza na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

godz. 14.00–17.00 – egzamin z matematyki (poziom rozszerzony)

godz. 18.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkusza na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

 

23.11. Próbna Matura z języków obcych

godz. 9.00–11.00 – egzamin próbny z j. angielskiego oraz j. niemieckiego (poziom podstawowy)

godz. 13.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkuszy na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

godz. 14.00–17.30 – egzamin z matematyki (poziom rozszerzony)

godz. 18.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkuszy na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

24.11. Próbna Matura z przedmiotów dodatkowych

godz. 9.00–12.00 – egzamin próbny z przedmiotów dodatkowych

godz. 13.00 – publikacja modeli odpowiedzi do arkuszy na www.wp.pl oraz www.arkusze.gieldamaturalna.pl

Patronat medialny nad Próbną Maturą z Operonem objęła Wirtualna Polska.

Więcej informacji o akcji na stronie egzaminy.operon.pl.